Uutinen

Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nousevat vuonna 2004

KEO:n tiedote
15.9.2003

Kehitysyhteistyön määrärahat nousevat 38,8 miljoonaa euroa vuonna 2004. Kehitysyhteistyöhön varataan ensi vuonna 545,6 miljoonaa euroa, joka on
0,37 prosenttia ennustetusta bruttokansantulosta.

Lähivuosina Suomen kehitysyhteistyömäärärahat nousevat vuosittain niin, että niiden arvioidaan yltävän vuonna 2007 0,44 prosenttiin bruttokansantulosta. Tämä tarkoittaa noin 220 miljoonan euron kasvua kuluvan vuoden määrärahoihin verrattuna.

Nykyisen hallitusohjelman tavoite on nostaa kehitysyhteistyömäärärahat YK:n suosittelemalle 0,7 prosentin tasolle vuoteen 2010 mennessä, jos maamme talouskehitys antaa siihen mahdollisuuden. Vielä tämän vuoden aikana hallitus tekee periaatepäätöksen maamme kehityspoliittisesta ohjelmasta. Sen avulla Suomi tarkentaa kasvavien kehitysyhteistyömäärärahojen kohdentamista ja varmistaa kehitysyhteistyön laadun ja vaikuttavuuden.


Ulkoministeriön kehityspoliittisen osaston tiedote 16.9.2003.


Lisää tietoa aiheestaglobal.finland.fi/v2/suomi/tietopankki/tilasto_TAE2004_budj.pdf
global.finland.fi/v2/suomi/tietopankki/tilasto_budjtied2003.pdf