Uutinen

"Suomen kehitysyhteistyöbudjetti alle EU:n keskitason"

Erja-Outi Heino
14.11.2001

Euroopan unionin kehitysneuvosto perää EU-maita täyttämään sitoumuksensa kehitysyhteistyömäärärahojen korotuksesta. Viime viikolla Brysselissä kokoontunut kehitysneuvosto kehottaa EU-komissiota yhdessä jäsenmaiden kanssa selvittämään, millä aikataululla kukin maa aikoo yltää YK-tavoitteeseen, 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta (BKTL).

Suomi jää viime vuoden kehitysyhteistyömaksatusten perusteella EU-maiden keskiarvon alapuolelle. Suomen maksatukset olivat viime vuonna 0,31 prosenttia BKTL:stä (noin 2,4 miljardia markkaa), kun EU-maiden painottamaton keskiarvo asettui 0,42 prosenttiin. Kaikkien EU-maiden maksatusten yhteenlaskettu BKTL-osuus oli viime vuonna 0,33 prosenttia.

EU-maat jakautuvat avunantajina yhä selkeämmin kolmeen ryhmään. Tanska, Hollanti, Ruotsi ja Luxemburg muodostavat kärkinelikon. Ne ovat kehitysyhteistyömaksatuksissaan saavuttaneet 0,7 prosentin tason. Tanska pääsi viime vuoden kehitysyhteistyömaksatuksissaan yli yhden prosentin BKTL-osuuden; myös Ruotsi on asettanut tavoitteekseen määrärahojen noston yhteen prosenttiin. Ruotsin viime vuoden toteutunut maksatusosuus oli 0,81 prosenttia.

Toiseen ryhmään kuuluvat Suomi ja suurin osa muista EU-maista: viime vuoden kehitysyhteistyömaksatukset vaihtelivat Belgian 0,36 prosentin BKTL-osuudesta Espanjan 0,24 prosenttiin. Suomi asettui samalle 0,31 prosentin tasolle Iso-Britannian kanssa, ja 0,01 prosenttiyksikköä edelle Irlantia. Sekä Iso-Britannia että Irlanti ovat kuitenkin ilmoittaneet suunnitelmistaan nopeasti korottaa kehitysyhteistyömäärärahoja.

EU-avunantajien kolmanteen kategoriaan sijoittuvat Kreikka ja Italia 0,19 ja 0,13 prosentin BKTL-osuuksillaan.

Vertailu perustuu OECD:n ennakkotietoihin ja on tehty kansainvälisen käytännön mukaan maksatusten perusteella. Jo monena vuonna Suomen hallitus on tähdännyt kehitysyhteistyömäärärahoissa tasoon, joka vastaa 0,34 prosenttia BKTL:sta. Muun muassa ennakoitua nopeampi talouskasvu on jättänyt maksatukset tavoiteltua BKTL-osuutta alhaisemmiksi.

Viimekesäisessä Göteborgin huippukokouksessa EU:n jäsenmaat uudelleen sitoutuivat YK-tavoitteeseen sekä ripeisiin ja konkreettisiin toimiin sen saavuttamiseksi.

Lisätietoja ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosastolla antavat yksikönpäällikkö Seija Kinni, (09) 1341 6283, seija.kinni@formin.fi ja tutkija Peter Parkkonen, (09) 1341 6228, peter.parkkonen@formin.fi sekä ministeri Hassin neuvonantaja Marko Ulvila, 040 709 9775, marko.ulvila@formin.fi

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 13.11.2001