Uutinen

Suomelta lisäapua Mosambikiin

Matti Remes
9.3.2000

Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötiedote 9.3.2000

Seitsemän miljoonaa markkaa lisäapua Mosambikin tulvauhreille

Ulkoasiainministeriö on myöntänyt seitsemän miljoona markkaa lisäapua Mosambikin tulvauhrien avustamiseen. Humanitaarinen apu kanavoidaan Maailman elintarvikeohjelman WFP:n kautta. Kyseessä on kolmas ulkoasiainministeriön avustuserä Mosambikin luonnononnettomuuksien uhreille. Ensimmäinen avustus
(300 000 markkaa) myönnettiin Punaisen Ristin ja toinen (2 miljoonaa markkaa) WFP:n kautta.

Tulvien takia ainakin puoli miljoonaa mosambikilaista on joutunut jättämään asuinpaikkansa. WFP arvioi, että ruoka-apua tarvitsee ainakin noin 650 000 henkeä. Tulvat ovat tuhonneet tuhansia neliökilometrejä viljelysmaata, joten ruoka-avun tarve on erittäin suuri seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

WFP:n hätäapuohjelma kohdistuu erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Heitä ovat satonsa ja ruokavarastonsa menettäneet maaseudun asukkaat, omaisuutensa ja työmahdollisuutensa menettäneet
kaupunkilaiset sekä ihmiset, jotka ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Mosambik kuuluu Suomen kahdenvälisen kehitysavun päävastaanottajamaihin ja maassa on niinikään meneillään lukuisia Suomen tukemia kansalaisjärjestöhankkeita. Suomi on antanut anteeksi kaikki Mosambikille myöntämänsä kehitysluotot. Viimeinen anteeksianto tapahtui vuonna 1999, jolloin eduskunta päätti antaa anteeksi 42 miljoonan markan kehitysluoton
Mosambikille. Suomi on antanut Mosambikille myös humanitaarista apua miinanraivaukseen sisällissodan jäljiltä.

Lisätietoja ulkoasiainministeriössä antavat yksikönpäällikkö Lars Backström, (09) 1341 6225, sähköposti lars.backstrom@formin.fi ja tiedotuspäällikkö Matti Remes, (09) 1341 6348, 040 519 3024, sähköposti matti.remes@formin.fi.