Uutinen

Suomalaiset järjestöt aktiivisia Mosambikissa

Sini Kuvaja
17.3.2000

Mosambikissa toimivat suomalaiset järjestöt muistuttavat, että välittömän katastrofiavun lisäksi Mosambik tarvitsee ylimääräistä tukea pitkäjänteiseen jälleenrakennustyöhön. Järjestöt huomauttavat, että Mosambikia ei saa unohtaa, kun tulva katoaa otsikoista. Hätäavun tarpeen arviointi on vielä kesken ja työ vasta alkumetreillä.

Mosambikissa on runsaasti suomalaisten järjestöjen projekteja.Valtaosa projekteista liittyy koulutukseen tai vammaisten aseman parantamiseen. Kehitysyhteistyötä tekevät järjestöt joutuvat nyt miettimään, miten katastrofi vaikuttaa niiden projekteihin. Mosambikissa toimii 16 suomalaista järjestöä.

PAND - Taiteilijat rauhan puolesta on järjestänyt taideyhteistyömatkan, josta on poikinut lukuisia projekteja. Nyt suomalaiset ja mosambikilaiset taiteilijat tekevät yhteistyössä hyväntekeväisyyslevyä, jonka tuotto ohjataan tulvan uhreille. UFF kouluttaa Mosambikissa opettajia, ja Pirkanmaan ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä paikallisen sosiaalialan koulun kanssa. Suomi-Mosambik-seura tukee Maputon ja Pemban vankiloissa psyko-sosiaalista kuntoutusta: muun muassa ammatillista opetusta, sosiaalityötä sekä kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Emmaus avustaa kirjastoa Nampulassa.

Mosambikissa toimivat edellisten lisäksi Kirkon Ulkomaanapu, OAJ, Suomen ylioppilaskuntien liitto, Unicef, Kehitysvammaliitto, Kuurojen Liitto, FIDIDA, Invalidiliitto, Suomen Punainen Risti, Maailman sarjakuvat ja Kehitysyhteistyön palvelukeskus. Mosambikilaisia voi tukea osallistumalla edellä mainittujen järjestöjen toimintaan tai antamalla rahaa katastrofikeräyksiin. Keräystilejä on Suomen Punaisella Ristillä (Merita 221918-68000), Kirkon Ulkomaanavulla (Leonia 800018-223340) ja Unicefilla (Merita 152930-87).

Lisätietoja: Kehitysyhteistyön palvelukeskus/Eija Mustonen: 09-58423215