Uutinen

Stop EPA -kampanja avattiin Euroopan sosiaalifoorumissa

Eurooppalaisten järjestöjen uusi kampanja haluaa herättää keskustelua Euroopan unionin kauppapolitiikasta köyhissä maissa.
Jukka Aronen
15.10.2004

Kansainvälinen kampanja EU:n ja kehitysmaiden kahdenvälisten kauppasopimusten estämiseksi sai lähtölaukauksen perjantaina 15.10. Lontoossa järjestetyssä Euroopan sosiaalifoorumissa.

Euroopan unioni ja sen entiset Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren siirtomaat - ns. AKT-maat - ovat neuvotelleet jo vuodesta 2002 lähtien taloussopimuksia (Economic Partnership Agreement, EPA), joilla alennettaisiin kaupanesteitä EU:n ja AKT-maiden välillä. Sopimukset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2008 alussa.

EPA-prosessin virallisena tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja vähentää köyhyyttä vapaakaupan keinoin. Kaupan esteiden poistaminen koskettaisi yli 90:ää prosenttia nykyisestä kauppavirrasta.

EU haluaa tuoda EPA-pöytään myös uusia aloja. Unionin tavoitteena on laatia sopimuksia muun muassa sijoituksista, kilpailusta, kaupan helpottamisesta ja julkisista hankinnoista. Näitä lisäaloja yritettiin aiemmin tuoda Maailman kauppajärjestön WTO:n asialistalle, mutta silloin AKT-maat hylkäsivät ne, koska niiden katsottiin vaikuttavan negatiivisesti taloudelliseen kehitykseen.

Vapaakauppakriittisten kansalaisjärjestöjen mukaan EPA-sopimuksissa on enemmän kyse EU:n levittäytymisestä AKT-maiden markkinoille kuin unionin halusta tukea köyhien maiden talouskehitystä. Järjestöjen mukaan EU pystyy painostamaan AKT-maita hyväksymään uudet sopimukset, koska maat ovat hyvin riippuvaisia unionin kehitysyhteistyövaroista.

Vääränlaisia tuotteita

Myös AKT-maissa on EPA-prosessista huolestuneita järjestöjä, jotka katsovat, että täysin vapaa taloudellinen kilpailu kaikilla aloilla ei ole köyhien maiden etujen mukaista.

”Köyhissä afrikkalaisissa maissa ei ole kyetty nostamaan tuotteiden jalostusastetta tai monipuolistamaan tuotantoa (jotta vapaakaupasta todella olisi päästy hyötymään). Ja muu tuotantomme ei läheskään aina kelpaa standardeistaan tarkoille eurooppalaisille. Esimerkiksi meidän appelsiinimme ovat vihreitä, mutta eurooppalaisten kuluttajien mielestä niiden pitäisi olla oranssinvärisiä”, selitti Africa Trade Networkia edustava Nancy Kachingwe avajaistilaisuudessa.

Kampanjan mukaan EU:n ja AKT-maiden välisen kaupan pitäisi perustua neljään periaatteeseen:

* kaupassa pitäisi noudattaa ei-vastavuoroisuuden periaatetta, joka takaisi erityiskohtelun köyhimmille maille
* AKT-maiden tuottajien pitäisi pystyä suojelemaan paikallisia ja alueellisia markkinoitaan
* kaupan ja investointien vapauttamisen paine ei saisi kasvaa vaan päinvastoin sen pitäisi pienentyä
* AKT-mailla pitäisi olla riittävä liikkumatila tehdä omaehtoista talouspolitiikkaa ja laatia omia kehitysstrategioita

Kansallista vaikuttamistyötä

Kampanja ei välttämättä pidä vapaakauppaa täysin tuomittavana. Brittiläisen TradeCraft-järjestön edustaja Liz Todd sanoi, että kampanja olisi voinut laatia pitkän listan EPA-prosessin paikattavista ja korjattavista kohdista, mutta loppujen lopuksi oli yksinkertaisempaa ottaa selkeä EI-asenne kyseenalaisiin EPA-sopimuksiin.

”Kaikki oikeastaan alkoi siitä, kun kirjoitimme viime tammikuussa kirjeen Britannian kauppaministerille. Ilmaisimme siinä huolemme EPA-sopimusten epäkohdista. Kun vastaus viipyi puoli vuotta ja lopulta kuului: ´luottakaa meihin´, päätimme laajentaa toimintamme kampanjaksi”, Todd kertoi.

Kampanja toivoo, että mahdollisimman moni eurooppalainen järjestö osallistuisi toimintaan.

”Unohtakaa Bryssel ja keskittykää oman maanne kauppaministeriin ja parlamentaarikkoihin”, kuuluu Toddin ohje kampanjaan mukaan lähteville järjestöille.


Kepan ESF 2004 -teemasivu