Uutinen

Sosiaalifoorumi: Demokratia on perusolemukseltaan globaalia

Suomen sosiaalifoorumissa purettiin tammikuisen Maailman sosiaalifoorumin antia ja mietittiin demokraattisempia vaihtoehtoja uusliberalistiselle politiikalle.
Sanna Jäppinen
4.4.2004

Nyt kolmannen kerran järjestetyn Suomen sosiaalifoorumin (3.-4.4.) perusidea on sama kuin toisenlaisen maailman mahdollisuuksia etsivässä emotapahtumassa eli Maailman sosiaalifoorumissa: kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat miettimään ratkaisuja globalisaation kielteisiin seurauksiin. Helsingin Kalliossa pidetyssä foorumissa järjestettiin aiheesta kahden päivän aikana yli 40 seminaaria, keskustelua ja työpajaa, ja osanottajia oli noin 1 500.

"Tänä päivänä ei voida enää edes puhua demokratiasta, jollei se ole globaalia. Perinteisen demokratian malli - päättäjät tekevät tietyn maan asukkaita koskevia päätöksiä ja ovat näille äänestäjilleen tilivelvollisia – ei päde", totesi NIGDin (Network Institute for Global Democratization) edustaja, professori Heikki Patomäki Demokratiaa globaalisti? -paneelikeskustelussa.

"Hyvin monet päätökset vaikuttavat selkeästi maiden rajojen ulkopuolelle, kuten vaikkapa Yhdysvaltain korkotaso, ympäristölait tai Suomen ydinvoimalan sijoituspaikka. Toisaaalta päättäjät ovat vastuuvelvollisia monille muille, myös ylikansallisille, tahoille kuin äänestäjille. Sisäisesti demokraattinen kansallisvaltio voi myös suhteessa toiseen maahan olla vaikka imperialistinen", Patomäki selvitti.

Patomäen mukaan globaalia demokratiaa ei ole mahdollista saavuttaa nykyisten globaalien instituutioiden, kuten YK:n, Maailmanpankin, Maailman valuuttarahaston ja Maailman kauppajärjestön (WTO), puitteissa. Keskeisenä syynä on päärahoittajien, rikkaiden teollisuusmaiden, vastahakoisuus.

"Tarvitaan uudenlainen poliittinen liike, joka analysoi niitä epädemokraattisisia aineksia, joita nykymaailmassa on ja puuttuu niihin. Sosiaalifoorumit ovat yksi yritys luoda tällainen liike – tai mahdollisesti ne ovat jo osa itse liikettä. Oleellisinta prosessissa on WTO:n ajaman vapaakauppalogiikan kääntäminen vastakkaiseksi", Patomäki summasi.

"Murros parempaan jo tapahtunut"Kansanedustaja, Kepan puheenjohtaja Heidi Hautala huomautti, ettei globaali demokratia voi olla vain perinteistä edustuksellista "äänestysdemokratiaa". "Sen on oltava ennen kaikkea ihmisten osallistumista ja osallistamista myös vaalien välillä."

Hautala uskoo, että jokaisen ihmisen mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon toteutuu maailmanlaajuisen kansalaisyhteiskunnan ja valtioiden yhteistoimin. Toivoa muutoksen mahdollisuudesta antaa Hautalankin mukaan se, että "juuri globalisaation vastainen rintama on tällä hetkellä kaikkein globaalein liike."

"Suomessakin keskustelu globalisaatiosta on lisääntynyt, sillä moni on tullut tietoiseksi sen kielteisistä vaikutuksista myös meille, kuten niin sanotusta Kiina-ilmiöstä eli tuotannon siirtymisestä ulkomaille."

Hautala on huomannut aivan viime aikoina jonkinlaisen murroksen myös vallitsevissa valtarakenteissa. "Esimerkiksi Maailmanpankissa on alettu puhua siitä, ettei taloudellinen kasvu ole yksioikoista, vaan myös muut kehityksen ulottuvuudet on otettava huomioon."


Sosiaalifoorumi: Kuluttaja tahtoo lähiruokaa