Uutinen

Sosiaaliapua vai kehityshankkeita?

Arvio suomalaisjärjestöjen yhteistyöstä Keniassa on valmistunut.
Eija Mustonen
21.1.2003

Ulkoasiainministeriön kansalaisjärjestöyksikkö pyysi arvion suomalaisten hankkeiden relevanssista, tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta sekä kestävyydestä, tuloksellisuudesta ja hyödynsaajien osallistuvuudesta. Järjestöjen yhteistyötä arvioivat Julia Kunguru, Donald Kokonya ja Cammy Otiato.

Raportin mukaan hankkeet olivat relevantteja Kenian ja Suomen kannalta, tehokkuuden suhteen tulokset vaihtelivat. Jos integraatio Kenian organisaatioihin oli onnistunut, tehokkuus oli hyvä. Suurin osa hankkeista todettiin vaikuttavuudeltaan hyviksi - tosin paikalliset ihmiset osallistuivat hankkeen suunnitteluun vain vähän. Kestävyydessä ryhmä havaitsi ongelmia: suurin osa hankkeista oli pikemminkin sosiaaliapua kuin kehityshankkeita.

Arvion mukaan UM:n pitäisi tukea suomalais-kenialaista yhteistyötä eikä keskittyä vain hankemuotoisen yhteistyön tukemiseen. Tukea voisi laajentaa ns. institutionaaliseen kehitykseen, mikä tarkoittaa että kenialaista järjestöä voitaisiin kouluttaa suunnittelemaan ja hallinnoimaan hankkeitaan itse. Ryhmä ehdottaa, että Kenian suurlähetystöllä olisi suurempi rooli hankkeiden valvonnassa ja koordinoinnissa. Järjestöjen yhteistyön laajentamista suositellaan. Myös UM:n nykyisiä ohjeita olisi tarkistettava. Paikallisten yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien pitäisi osallistua hankkeiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Dokumentointia olisi parannettava erityisesti taloushallinnon osalta.
 

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehtyJulia Kunguru pitää kaikkein tärkeimpänä asiana, että hankkeet suunniteltaisiin yhdessä paikallisen kumppanin kanssa. Suunnittelussa tarvitaan monipuolisia taitoja ja aikaa. Kepa tarjoaa kursseillaan työvälineitä, mutta asenteet ja aika ovat järjestöjen itsensä kehitettävissä. Toki ajan suhteen myös UM:llä on päätäntävaltaa: jos matka-avustusta saisi nykyistä pidemmälle ajalle, hankkeiden laatu paranisi - osallistavaa suunnittelua kun ei voi tehdä sähköpostilla etu- eikä jälkikäteen, vaan se on ihmisten kohtaamista heidän omassa ympäristössään.

Seuraava arviointi teetetään Tansaniassa toimivista kehitysyhteistyöhankkeista.

Evaluation of the development cooperation activities of Finnish NGO's in Kenya. Evaluation report 2002:9 80 pages. Tilaukset Ulkoministeriöstä, sihteeri Suoma Varpasuo, puh. 09 - 16056255 tai s-posti: suoma.varpasuo@formin.fi) tai lainaamalla Ulkoministeriön tai Kepan kirjastosta.