Uutinen

Somalimaan naiset tahtovat mukaan politiikkaan

Somalimaassa ollaan siirtämässä valtaa klaaneilta puolueille. Samalla houkutellaan naisia päättämään yhteisistä asioista.
Ilona Niinikangas
21.10.2004

Kuva: Shukri Ismail ja Ahmed Aden (Kuvaaja: Ilona Niinikangas

Somalimaan vaalilautakunnan jäsenet Shukri Ismail ja Ahmed Aden tutustuivat Suomeen kunnallisvaalien kynnyksellä.

"Ei riitä, että naiset järjestäytyvät ja alkavat taistella oikeuksiensa puolesta. Heidät täytyy saada myös mukaan politiikkaan", korosti Shukri Ismail, naisten kattojärjestön Nagaadin perustaja lokakuisella Suomen vierailullaan.

Nagaad on tukenut ja kouluttanut naisia vuodesta 1997. Tarkoituksena on kasvattaa heistä yhteiskunnallisia vaikuttajia ja päätöksentekijöitä. Intensiivinen työ on alkanut kantaa hedelmää, vaikkakin hitaasti: vuoden 2003 kunnallisvaaleissa naiset saivat 230 paikasta kolme. Seuraava suuri etappi on parlamenttivaalit, jotka pidetään ensi vuonna. Haaveena on saada naisille kokonaiset 18 paikkaa.

Politiikkaan mukaan lähteminen ei ole sujunut kitkatta. "Huomasimme heti alussa, etteivät miehet halua luopua vallasta. Joudumme myös taistelemaan uskonnollisia ja kulttuurisia stereotypioita vastaan. Vaikka Somalimaan muslimit ovatkin suurimmaksi osaksi vapaamielisiä, löytyy joukosta myös niitä, joiden mielestä naisten paikka on kotona".

Vasta-alkajia on myös helppo harhauttaa. Kunnallisvaaleissa naiset saivat ehdokkaansa puolueiden listoille, mutta huomasivat vasta myöhemmin, että nimet oli painettu äänestyslistojen takapuolelle. Nyt virheistä on kuitenkin opittu ja toiminta ammattimaistunut.

"Olemme kouluttaneet 100 kenttätyöntekijää, jotka kiertävät ympäri maata kampanjoimassa, vetämässä työpajoja ja lobbaamassa naisia ruohonjuuritasolla. Meidän täytyy saada naiset uskomaan itseensä ja työntää heitä eteenpäin", Ismail kertoi.