Uutinen

Siimes: Tyttöjen koulutus avain kehitykseen

"Suomen omassa kehitysyhteistyössä aiotaan panostaa voimakkaasti erityisesti tyttöjen kouluttamiseen. Tyttöjen koulutus on avainasemassa tähdättäessä inhimillisempään ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan kehitykseen", kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes sanoi Johannesburgissa.
UM:n tiedote
3.9.2002

Kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimes edusti Suomea noin 40 valtion ja hallituksen päämiehen pyöreän pöydän keskustelussa Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksessa tiistaina 3. syyskuuta. Keskustelun tarkoituksena oli pohtia sitä, miten Johannesburgin huippukokouksen päätökset pannaan toimeen. Paikalla olivat mm. Japanin ja Kiinan pääministerit, Jugoslavian presidentti sekä kehitysmaaryhmää johtavan Venezuelan presidentti.

Ministeri Siimes korosti puheenvuorossaan sitoutumista äärimmäisen köyhyyden puolittamiseen YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden mukaisesti. "Sitoutumisen todellinen testi on tämän tavoitteen toteuttaminen. Sitä ei voi korvata asettamalla yhä uusia maailmanlaajuisia tavoitteita. Kehitysmaiden oman taloudenpidon ja kansainvälisten investointien lisäksi kaikkien teollisuusmaiden, myös Suomen, on saavutettava kehitysavussaan 0,7 prosentin tavoite, jos ne todella ottavat vuosituhatjulistuksen tavoitteet vakavasti", Siimes sanoi. Hänen mielestään myös kaikkien maiden valtiovarainministeriöt on ulkoministeriöiden ohella saatava mukaan ratkaisemaan kehitysrahoituksen ongelmia. Ministeri Siimeksen mielestä ei myös pitäisi arastella ajatusta maailmanlaajuisesta verotuksesta. Sitä voitaisiin ainakin
tutkia ja ehkä kokeilla.

Ministeri Siimes kertoi, että Suomen omassa kehitysyhteistyössä aiotaan panostaa voimakkaasti koulutukseen, erityisesti tyttöjen kouluttamiseen. Tyttöjen koulutus on avainasemassa tähdättäessä inhimillisempään ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaan kehitykseen.

Siimes halusi lisää yhteistyötä ja kumppanuutta tutkimusyhteisön, julkisen ja yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välille. Hyvä esimerkki tästä on pohjoisen ja etelän yliopistojen kumppanuushanke, joka julkistettiin Johannesburgissa ja johon suomalaisia yliopistojakin osallistuu. "Tieteen alueella ei ole kysymys vain teknologisesta kehityksestä, vaan lisäpanostusta tarvitaan myös sosiaali- ja humanistisiin tieteisiin, jotta voidaan luoda maailmanlaajuisesti uutta
ajattelua hyvinvointimallien, paikallisdemokratian vahvistamisen ja naisten roolien suhteen. Näin niihin liittyvät innovaatiot voisivat auttaa myös köyhimpiä", sanoi Siimes. Myös tietotekniikkaa ja tietoverkkoja on hänen mielestään käytettävä köyhyyden vähentämiseen.

Lisätietoja:

erityisavustaja Rauno Merisaari, puh. 040 724 0517
 

Ulkoasiainministeriön tiedote 3.9.2002