Uutinen

Siimes: Kehitysmaiden aseman parantaminen kauppaneuvotteluissa lisäisi vakautta

KYO:n tiedote
20.1.2003

Kehitysyhteistyöministeri Suvi-Anne Siimeksen mielestä Maailman kauppajärjestön (WTO) uudella neuvottelukierroksella on kyettävä parantamaan kehitysmaiden asemaa ja luomaan maailmankaupalle nykyistä reilummat pelisäännöt. "Se antaisi paremman pohjan kansainvälisten jännitteiden ja väkivallan voittamiselle kuin asevoiman käytön lisääminen terrorismin vastaisen sodan nimissä" Siimes sanoo.

Pohjimmiltaan kyse on oikeudenmukaisuudesta ja ympäristön kestävästä kehityksestä. "Esimerkiksi kehitysmaille merkittävän maataloustuotannon osalta on päästävä ratkaisuun, jossa rikkaiden maiden ylisuurilla vientituilla ei haitata köyhimpien maiden omaa maataloustuotantoa ja jossa eurooppalaista maataloutta kehitetään perheviljelmien pohjalta." Siimes korostaa, että myös Suomella on oma vastuunsa Euroopan unionin tavoitteiden muuttamisessa myönteisemmiksi köyhien maiden kannalta. "EU:n komission esitys maatalouden neuvottelutavoitteeksi WTO:ssa tarjoaa tähän hyvän lähtökohdan."

Siimeksen mielestä mahdollisuudet uuden sodan välttämiseen Irakissa ovat lisääntyneet. "On myönteistä, että useat YK:n turvallisuusneuvoston jäsenmaat korostavat malttia ja sitä, että YK:n asetarkastajien on saatava tehdä työnsä kunnolla ja rauhassa. Sodan välttämiseksi Irakin johdon tulee avustaa asetarkastajia joukkotuhoaseiden etsimisessä ja aseita löydettäessä myös niiden tuhoamisessa. Yhdysvaltojen tulee puolestaan toimia yhteistyössä YK:n kanssa. Myös kansalaisvetoomukset sodan välttämiseksi ovat voimistuneet", Siimes arvioi.

Kehitysyhteistyöministeri Siimes puhui lauantaina Joensuussa oikeudenmukaista maailmaa käsitelleessä keskustelutilaisuudessa.
Lisätietoja: Neuvonantaja Rauno Merisaari, p. 040 724 0517

UM kehitysyhteistyöosasto, lehdistötiedote 18.01.2003