Uutinen

Seminaari: Reilun kaupan kannattavuus vaatii paljon työtä

Vaikka reilussa kaupassa toiminnan tavoitteet ovat erilaiset, liiketoimintana sitä koskevat samat säännönmukaisuudet kuin kaikkea muutakin kaupankäyntiä. Kannattavuus on kovan työn takana.
Jari Nousiainen
28.11.2005

Helsingissä Reilun kaupan tähti -kauppaa pitävä elintarvikkeita ja käsitöitä maahan tuova A-Star Oy on onnistunut viime vuosina kasvattamaan liikevaihtoaan huomattavasti ja onnistunut myös saavuttamaan taloudellisen kannattavuuden rajan.

Eurooppaan reilun kaupan hedelmiä tuova hollantilainen AgroFair puolestaan menestyy jo hyvin ja suunnittelee konttorin avaamista Suomeen. Yhtiöt esittelivät toimintaansa tiistaina 22.11. Reilun kaupan edistämisyhdistyksen seminaarissa.

A-Starin toimitusjohtaja Erja Lahdenperä kertoi, että tärkeintä reilun kaupan kannattavuuden saavuttamiseksi on kasvattaa kaupan volyymiä riittävästi. Suurempi liikevaihto tuottaa positiivista tulosta pienemmillä katteilla, ja myös kehitysmaiden tuottajat kaipaavat enemmän tilauksia.

Reilun kaupan tuotteiden maahantuojan on Lahdenperän mukaan sopeuduttava erilaisiin toimintatapoihin eri kulttuureissa. A-Star on yhteydessä kaikkiin tavarantoimittajiinsa sähköpostitse, mutta viestintäteknologian käyttö ei ole kehitysmaissa aiheuttanut muutoksia perinteisissä tavoissa. Yhteydenpidossa voi olla viikkojenkin katkoksia ja esimerkiksi sukujuhlat menevät ilman muuta työasioiden edelle.

Tuottajien olosuhteet ymmärrettävä

A-Starin tuotteilla on joko reilun kaupan sertifikaatti tai yritys on omien tutkimustensa perusteella todennut tuottajan toiminnan täyttävän reilun kaupan periaatteet. "Suurin osa tuotteistamme tehdään maaseudulla maalattiaoloissa", Lahdenperä kertoi. Tuottajat ovat pääasiassa naisia. Muutokset olosuhteissa, kuten kuivat kaudet ja poliittinen tilanne vaikuttavat herkästi tuotantoon.

Kehitysmaiden maaseudulla päällimmäinen kysymys on päivän toimeentulo eikä pidemmän aikavälin yhteistyön hoitaminen kaukaisen kaupan kanssa. Jos jostakin raaka-aineesta on pulaa, tuotetta voidaan muuttaa. Kauppiaan on vaikea markkinoida tuotteita etukäteen, kun ei ole varmuutta siitä millaisia ne lopulta ovat. Toisaalta joissakin asioissa saatetaan ohjeet tulkita yllättävän kirjaimellisesti, Lahdenperä totesi.

Koska kauppiaan tehtävä on luoda yhteys tuottajan ja asiakkaan välille, jatkuvuuden kehittäminen erilaisten tarpeiden välillä on haastavaa. Tuottajat kehitysmaissa tekisivät mieluiten samoja tuotteita vuodesta toiseen. He eivät kaipaa lisää haasteita, sillä niitä on tarpeeksi arkipäiväisessä elämässäkin. Suomalaiset kuluttajat taas haluavat nimenomaan erilaisia ja uusia tuotteita.

Lahdenperän mukaan A-Star pyrkii kehittämään tuotteita yhdessä tuottajiensa kanssa, mutta trendien seuraamisesta on suosiolla luovuttu. Epävarmat aikataulut vaikeuttavat tuotevalikoiman suunnittelua liikaa.

Pienviljelijät omistavat puolet banaaniyhtiöstä

AgroFair perustettiin vuonna 1996 tuomaan reilun kaupan banaaneja Ecuadorista Eurooppaan. Hollantilaiset kansalaisjärjestöt pyrkivät ensin saamaan banaaniyhtiöt tuomaan reilun kaupan banaaneja, mutta yhtiöt eivät kiinnostuneet siitä, joten banaaninviljelijöiden yhteistyökumppaniksi perustettiin oma yritys.

Tuottajat omistavat holding-yhtiö AgroFair Europesta puolet ja kansalaisjärjestöt toisen puolen. Hollannissa, Italiassa ja Britanniassa toimivat yksiköt hoitavat markkinoinnin ja myynnin alueellaan. Hollannin AgroFair on vastuussa myös yhteydenpidosta tuottajiin sekä markkinoinnista ja myynnistä koko Euroopan alueella.

Tuottajien edustajat ovat läsnä ja osallistuvat päätöksentekoon tasa-arvoisesti AgroFairin yhtiökokouksessa ja yhtiön tuottaessa voittoa saavat oman osuutensa. "Tänä vuonna yhtiökokous päätti maksaa omistajille osinkoa 300 000 euroa", toimitusjohtaja Jeroen Kroezen kertoi.

AgroFair järjestää tuki- ja kehitystoimintaa tuottajille esimerkiksi hallinnollisissa asioissa sekä sertifiointiasioissa. Viljelijöitä opastetaan muun muassa reilun kaupan sertifioinnissa ja luomuviljelyn kehittämisessä.

Reilun kaupan suosio on kasvanut Suomessa viime vuosina niin voimakkaasti, että AgroFairissa on alettu suunnitella Suomen AgroFairin perustamista. "Kaupan volyymi Suomessa on kasvanut niin suureksi, että oman myynti- ja markkinointiyhtiön perustaminen olisi kannattavaa", Kroezen totesi.

Nimenomaan banaanien myynti on lisääntynyt Suomessa voimakkaasti tänä vuonna. Kroezen piti erityisen merkittävänä Siwa-ketjun siirtymistä pelkästään reilun kaupan banaaneihin. Toimiston perustaminen Suomeen parantaisi Kroezenin mielestä näkyvyyttä ja yhteydenpitoa vähittäiskauppaan.

Lisää tietoa aiheesta