Uutinen

Seminaari: 07/2010 uhattuna?

Hallituksen kehitysyhteistyötavoite, 0,7 prosentin bruttokansantulotaso vuoteen 2010 mennessä, saattaa olla vaarassa, todettiin KPT:n ja KUAn seminaarissa.
Mika Railo
2.10.2006
KPT:n ja KUAn seminaari 29.9. (Kuva: Mika Railo) Seminaarin paneelikeskustelu keräsi eduskunnan suuren auditorion täyteen kuulijoita. (Kuva: Mika Railo)

Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) ja Kirkon ulkomaanavun (KUA) 29. syyskuuta eduskunnassa järjestämässä seminaarissa  kansanedustajat joutuivat ottamaan kantaa kehitysyhteistyön määrärahojen kasvuvauhtiin.

Kahdeksan puolueen paneelissa päähallituspuolueiden edustajat, Aulis Ranta-Muotio (kesk) ja Kimmo Kiljunen (sd) pitivät molemmat vuotta 2015 parempana vaihtoehtona kuin Vanhasen hallituksen tähänastista päämäärää, vuotta 2010.

Ruotsalaisen kansanpuolueen Stefan Wallin sen sijaan uskoi, että seuraavan hallituksen pitäisi päästä tavoitteeseen omalla hallituskaudellaan, eli viimeistään vuoden 2011 aikana. Tähän yhtyivät vihreiden Anni Sinnemäki ja kristillisten Kari Kärkkäinen. Vasemmistoliiton Minna Sirniö ja Kokoomuksen Paula Risikko olivat paneelissa ainoat, jotka pitivät edelleen kiinni hallituksen tavoitteesta.

Alhaisimman tarjouksen antoi perussuomalaisten Timo Soini, joka piti hyvänä tasona 0,57 prosenttia kansantulosta vuonna 2011.

Kehitysyhteistyön puolestapuhujana perinteisesti pidetty sosiaalidemokraattien Kimmo Kiljunen ennusti Suomen saavuttavan 0,7 prosentin vasta vuonna 2015. Hän korosti, että vuosiluku on hänen oma "realistinen" arvionsa, ei sosiaalidemokraattisen puolueen virallinen kanta.

"Asennemuutos tarpeen"

Aulis Ranta-Muotio arveli valtion tulo- ja menoarviossa olevan tulevina vuosina noin miljardi euroa ylimääräistä "liikkumavaraa", kiitos hyvänä jatkuneen taloudellisen tilanteen. Hänen mielestään tuosta miljardista noin kolmasosan voisi ohjata kehitysyhteistyöhön.

Anni Sinnemäki muistutti kuitenkin, että tällä vaalikaudella huomattavasti suurempaa liikkumavaraa on käytetty etupäässä veronoalennuksiin ja ulkomaanvelan maksuun, eli ilman merkittävää asennemuutosta hallituspuolueissa mitään parannusta ei tule tapahtumaan.

Timo Soini ilmoitti kannattavansa pörssiveroa kehitysyhteistyön rahoittamiseksi. Kristillisdemokraattien alunperin esittämällä 0,1-0,2 prosentin verolla voitaisiin Soinin mukaan kerätä "suuria summia" ilman, että sillä olisi merkittävää vaikutusta maan talouteen.

Seminaarin puheenjohtajana toiminut Kotimaa-yhtiöiden toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä muistutti, ettei kehitysmaaliike ole Suomessa mikään marginaali-ilmiö.

"Liikkeen muodostavissa järjestöissä toimii miljoonia ihmisiä ja toiminnassa liikkuvat isot rahasummat", muistutti Aalto-Setälä.

Aika ajoin viihdyttäväksikin sanailuksi yltynyt seminaari oli KUAn ja KPT:n yhteisponnistus, jolla järjestäjät pyrkivät lisäämään keskustelua kehityspolitiikasta lähestyvien eduskuntavaalien alla.

KPT on valtionneuvoston nimittämä asiantuntijaelin, jonka tehtävänä ohjata ja arvioida Suomen kehityspoliittista työtä.