Uutinen

Selvitys: EU:n ruokalait haitallisia kehitysmaille

Tullimuurit maataloustuonnissa EU:hun ovat ehkä murtuneet, mutta niiden tilalle on noussut paikoin yhtä suuria ruoan turvallisuuteen liittyviä sääntömuureja, tuore selvitys huomauttaa.
Esa Salminen
9.6.2009

Monet kehitysmaat ovat voimakkaasti riippuvaisia maataloustuotteiden viennistä, ja monelle maalle Euroopan unioni on päävientikohde.

Tanskalaisen kansainvälisen tutkimusinstituutin DIIS:n tuoreen selvityksen mukaan kehitysmaiden vientisektori joutuu taistelemaan yhä tiukentuvien ruoan turvallisuuslakien kanssa. Nämä lait muodostavat virtuaalisen muurin Euroopan unionin markkinoille.

Kyse ei selvityksen mukaan ole suinkaan siitä, että kehitysmaiden ruokatarvikkeet olisivat epäterveellisiä tai myrkyllisiä: hankalinta ja kalleinta on toteuttaa ruoan laadunvalvonnan standardit.

Haitallisten aineiden tutkimusmetodien tiukennukset ja muutokset näytteiden oton ohjeistuksissa käytännössä nostavat seinän pystyyn monissa kehitysmaissa. Ei ole myöskään tavatonta, että eri teollisuusmaat vaativat kehitysmaiden tuotteilta eri asioita.

Pessimistin suositukset

Tutkijat esittävät Euroopan unionille kolme suositusta, jotka helpottaisivat kehitysmaiden kauppaa.

Ensiksi teollisuusmaiden tulisi harmonisoida ruoan turvallisuuteen liittyvät sääntönsä. Toiseksi Euroopan komission tulisi olla velvollinen uusia ruoan turvallisuuteen liittyviä lakeja esittäessään selvittää näiden todennäköiset seuraukset kehitysmaille, ja kolmanneksi teollisuusmaiden tulisi jatkaa ja mielellään lisätä teknistä apua kehitysmaille, jotta nämä voisivat noudattaa ruoan turvallisuusstandardeja.

Tutkijoiden mukaan suositukset saattavat näyttää pinnalta vaatimattomilta, mutta he eivät ole kovin optimistisia.

"Poliittisessa viitekehyksessä kaksi ensimmäistä suositusta saattavat olla kannattamattomia, ja kolmatta jo toteutetaan. Toisin sanoen bisnes todennäköisesti jatkuu ennallaan", selvitys summaa.

Lisää tietoa aiheesta