Uutinen

Seattlesta Porto Alegreen - globaalin protestoinnin uusi vaihe

Teivo Teivainen Mika Rönkkö
24.1.2001

Torstaina 25.1. avataan Brasilian etelärannikolla Porto Alegressa Maailman sosiaalifoorumi (WSF, World Social Forum). Sosiaalifoorumi on vaihtoehto samaan aikaan Sveitsin Davosissa kokoontuvalle vaikutusvaltaiselle talousjohtajien ja poliitikkojen Maailman talousfoorumille WEF:lle. Järjestäjät odottavat Porto Alegreen 2 500 osallistujan monenkirjavaa joukkoa aktivisteja, tutkijoita ja kansanedustajia, jotka edustavat tuhansia kansalaisjärjestöjä, kansanliikkeitä ja poliittisia ryhmiä ympäri maailmaa. Mukana on myös tunnettuja kulttuurihenkilöitä, kuten rauhannobelisti José Ramos Horta ja kirjallisuusnobelisti José Saramago.

Sosiaalifoorumia yhdistää yksimielisyys Davosiin kokoontuvien talouspäättäjien toimeenpaneman uusliberalistisen politiikan haitallisuudesta. Osallistujat ovat vakuuttuneita siitä, ettei talouspäätöksentekoa voi jättää pelkästään harvojen demokraattisen kontrollin ulkopuolella olevien henkilöiden ja instituutioiden haltuun - varsinkin kun taloudella on merkittäviä vaikutuksia kaikille muille elämänaluille. Aktivistit uhoavat, että Porto Alegresta alkaa talouden ja muiden elintärkeiden elämänalueiden demokraattisen kontrollin palauttaminen.

Maailman sosiaalifoorumi on tietoisuuden ja toiminnan vaihe yli vuosi sitten Maailman kauppajärjestö WTO:n ministerikokouksessa Seattlessa maailmanlaajuiseen julkisuuteen nousseelle taloden globalisaatioita arvostelevalle poikkikansalliselle kansanliikkelle. Tämä kasvava maailmanlaajuinen, hajanainen ja monia eri pyrkimyksiä edustava kansalaisprotestointi on onnistunut hämmentämään suuria talouskokoksia ja johtanut osaltaan esimerkiksi MAI-neuvottelujen ja WTO:n Millenium-kierroksen kariutumiseen.

Porto Alegresta odotetaan uutta merkittävää vaihtoehtoista ohjelmanjulistusta pelkän talouskokousten liepeillä protestoinnin sijaan. Nyt on aika esittää vakavasti otettavia vaihtoehtoja ja toimenpideohjelmia. Monet politiikan tutkijat uskovat, että Maailman sosiaalifoorumi tulee nostamaan poikkikansallisen protestiliikkeen vakavasti otettavia vaihtoehtoja esittäväksi poliittiseksi toimijaksi. Maailman sosiaalifoorumin kokoontuminen nimenomaan Porto Alegreen ei ole sattuma. Ensinnäkin globalisaatioita arvosteleva kansanliike on suurelta osin lähtöisin eteläiseltä pallonpuoliskolta, jossa talouden globalisaation haittavaikutukset koetaan erityisen kipeästi. On selvää, että kehitysmaat ovat aliedustettuina globaalissa päätöksenteossa ja erityisesti talouspolitiikan määrittelyssä. Maailman sosiaalifoorumi vaatii, että maailman eri osien kansalaisten demokraattisesti valitsemilla edustajilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa globaalisti merkittävään päätöksentekoon.

Toisekseen Porto Alegren kunnallishallinnosta on tullut osallistavan talouspäätöksenteon symboli. Porto Alegressa yli 10 vuotta vallassa ollut suosittu kansanrintama on ottanut käyttöön demokraattisen taloussuunnittelun, jota kansalaisjärjestöjen piirissä pidetään osallistavan budjetoinnin esikuvana. Porto Alegren ja Rio Grande de Sulin osavaltion hallitukset ovatkin kutsuneet Sosiaalifoorumin osanottajat joukkokokouksineen avosylin tervetulleiksi, toisin kuin Sveitsin Davosin viranomaiset, jotka ovat kieltäneet mielenosoitukset Davosin kaduilla tällä viikolla.

On toki muistettava, ettei Maailman sosiaalifoorumia ole demokraattisesti valittu, kuten ei ole Maailman talousfoorumiakaan. Poikkikansallisen globalisaatiota arvostelevan liikkeen merkitys onkin sen kyvyssä nostaa julkisuuteen ja globaalin päätöksenteon areenoille globaaleja ongelmia, joita ei sinne normaalien edutuksellisten kanavien kautta näytä päätyvän. Yksi merkittävä kysymys on itse globaalin päätöksentekorakenteen demokratisoiminen, josta nykyiset valtaapitävät ole halukkaita keskustelemaan.

Maailman sosiaalifoorumia voi seurata webissä: www.worldsocialforum.org

Dosentti Teivo Teivainen on Helsingin yliopiston Renvall-instituutin tutkija ja toimii parhaillaan vierailevana tutkijana perulaisessa DESCO-tutkimuskeskuksessa. Mika Rönkkö on vapaa toimittaja ja kirjoittaja, joka valmistelee parhaillaan tutkimusta poikkikansallisesta globalisaatioita arvostelevasta kansanliikkestä.