Uutinen

Saul Banda: Velkojen mitätöinti antaa Sambialle uuden mahdollisuuden

Mittavatkaan velkahelpotukset eivät yksin takaa köyhyyden vähenemistä, muistuttaa Suomessa vieraileva sambialainen velka- ja kauppapolitiikan asiantuntija.
Pasi Nokelainen
19.5.2006

Saul Banda Jr. (Kuva: Janne Sivonen)Saul Banda Jr. kiertää puhumassa eri puolilla Suomea Mahdollisuuksien toreilla ja Maailma kylässä -festivaalilla.

Sambialaisten tulevaisuus näyttää valoisammalta nyt, kun maan kehityksen käsijarruna toimineet kestämättömät velat mitätöitiin. Kestävät muutokset edellyttävät kuitenkin myös rakenteellisia uudistuksia esimerkiksi kauppasäännöissä ja julkisten palvelujen järjestämisessä, sillä toistaiseksi sambialaisten enemmistön arki on elonjäämiskamppailua, arvioi Suomessa vieraileva sambialainen velka- ja kauppapolitiikan asiantuntija Saul Banda Jr.

Bandan työnantajaa, kristillistä JCTR-kansalaisjärjestöä on osaltaan kiittäminen siitä, että Sambia on yksi niistä 18:sta vähiten kehittyneestä maasta, jonka kestämättömät velat Maailmanpankille ja Kansainväliselle valuuttarahastolle IMF:lle mitätöitiin viime vuonna. JCTR nimittäin kampanjoi asian puolesta vuodesta 1998 alkaen Sambian Jubilee-velkakampanjan veturina. Järjestön kampanja ulottui kylätasolta kansainvälisiin kokouksiin asti.

Sambian ulkoinen velka putosi vajaan vuoden aikana kertaheitolla reilusta seitsemästä miljardista dollarista 500 miljoonaan dollarin. Velkojen vuosittainen lyhennyssumma oli esimerkiksi vuonna 2003 noin yhdeksän prosenttia maan bruttokansantuotteesta ja lähes kaksi kertaa enemmän kuin maassa käytettiin julkisia varoja terveydenhuoltoon ja opetetukseen yhteensä.

Nykyään lähes velattomalla Sambialla on hyvä mahdollisuus panostaa maan inhimilliseen kehitykseen ja YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamiseen. Tätä on vaatinut myös JCTR.

"Tänä vuonna noin kolmasosa valtion budjetista menee terveydenhuoltoon, koulutukseen sekä infrastruktuuriin ja 21 prosenttia pääomainvestointeihin kuten teihin, siltoihin sekä koulujen ja terveyskeskuksien korjaamiseen", kertoo Banda.

Peruselintarvikkeiden metsästystä

Koulujen rakentaminen ja opettajien palkkaaminen ei yksistään ratkaise Sambian ongelmia. JCTR:n kuukausittain tekemä perustarvetutkimus, eräänlainen Sambian "kuluttajahintaindeksi", paljastaa sambialaisten enemmistön arjen olevan eloonjäämiskamppailua jatkuvasti kohoavien elinkustannusten keskellä.

Tutkimuksessa vertaillaan tyypillisten elintarvikkeiden kuten maissin, vihannesten ja ruokaöljyn sekä esimerkiksi talousveden ja sähkön hintoja suhteessa tavallisten sambialaisten palkansaajien käytettävissä oleviin varoihin.

Tuoreimman perustarviketutkimuksen mukaan kuusihenkisen perheen toimeentuloon tarvittiin maaliskuussa pääkaupungissa Lusakassa reilut 1,4 miljoonaa Sambian kwachaa (noin 345 euroa), kun esimerkiksi opettajien kuukausipalkat vaihtelevat 400 000 ja reilun 900 000 kwachan välillä. Sairaanhoitajat ansaitsevat 577 000-1,8 miljoonaa kwachaa.

Kun palkkatuloilla ei elä, toimeentulo joudutaan kokoamaan monista pienistä lähteistä: esimerkiksi viljelystä, hanttihommista, kännykän vuokraamisesta ja mitä moninaisimpien asioiden, jopa oman ruumiin, jälleenmyynnistä. Sen sijaan, että lapset kävisivät koulussa tai sairaat toipuisivat, joutuvat hekin osallistumaan perheen toimeentulon turvaamiseen. Vielä heikommassa asemassa ovat Sambian miljoonat työttömät.

Kaupparakenteisiin puututtava

Kysymys kestävälle kehitysuralle pääsemisestä palautuu monin tavoin tapaan, jolla Sambian tähtitieteelliseksi paisunut velka alun perin syntyi. Itsenäistyessään vuonna 1964 Sambia oli yksi Afrikan rikkaimmista maista. Brittien siirtomaa-ajan perintönä sen talous perustui kuitenkin yksinomaan maan rikkaisiin kupariesiintymiin eikä esimerkiksi maataloutta kehitetty.

Sambian talous vajosi pohjamutiin, kun kuparin maailmanmarkkinahinta romahti vuonna 1972. Taloutta yritettiin pelastaa IMF:n neuvojen mukaisesti ottamalla suuria summia ulkomaanvelkaa. Erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla velkojien määräämillä rakennesopeutusohjelmilla taloutta yritettiin tasapainottaa karsimalla julkista sektoria, mikä käytännössä tarkoitti muun muassa opettajien joukkoirtisanomisia. Sambian tilanne ei ole ainutlaatuinen.

Saul Banda Jr kiertää puhumassa Sambian tilanteesta Mahdollisuuksien toreilla ja Maailma kylässä -festivaalilla.

"Kansainvälisen yhteisön velkaohjelmat olivat köyhille maille joko väärää lääkettä tai sitten potilas ei yksinkertaisesti kestänyt hoitoa", tokaisee Saul Banda.

Bandan mukaan kansainvälisiin kauppasopimukset ja esimerkiksi lainoihin liitetyt ehdot hidastavat edelleen Sambian kehitystä. Esimerkiksi maatalous- ja elintarvikesektorilla olisi suuri potentiaali toimia köyhyyden vähentämisen moottorina tarjoamalla työpaikkoja erityisesti maaseudun köyhille, jos tuotteiden vienti lähtisi kunnolla kukoistamaan.

Uuden velkaloukun välttäminen vaatii myös demokratian kehittymistä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantamista.

"Olemme vaatineet hallituksen, parlamentin ja kansalaisjärjestöjen muodostaman kolmikantaisen velkamekanismin luomista. Se päättäisi lainojen ottamisesta, hallinnoimisesta ja seurannasta", kertoo Banda.

 

Taustaa Saul Bandasta ja JCTR-järjestöstä

Saul Banda Jr vierailee Mahdollisuuksien torilla Vaasassa 20. toukokuuta, Hyvinkäällä ja Tampereella 25. toukokuuta, Turussa 28.toukokuuta ja Helsingissä Maailma kylässä -festivaalilla 27. toukokuuta. Banda, 32, on suorittanut hallinnon ja kansantaloustieteen loppututkinnon Sambian yliopistossa.

JCTR eli Jesuit Centre for Theological Reflection on katolinen järjestö ja Kepan kumppani Sambiassa. JCTR harjoittaa kristilliseen etiikkaan perustuvaa hyväntekeväisyyttä, mutta on myös erittäin aktiivinen ja tunnustettu osapuoli sosiaali- ja talouskysymyksiä koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa. JCTR pyrkii kiinnittämään eri toimijoiden huomiota kauppapolitiikan vaikutuksiin tavallisen sambialaisen arjesta selviytymiseen sekä kaupan ja velan välisiin linkkeihin. Järjestön poliittisessa työssä keinot ovat monet: draama- ja tanssiesitykset, radio-ohjelmat, yhteisöteatteri ja mielenosoitukset.

Lisää tietoa aiheesta