Uutinen

Sambiassa hyvä maissisato, mutta ruokaturva kangertelee

Sambiassa odotetaan kohtuullista maissisatoa, vaikka osa maasta kärsii tulvista. On kuitenkin epävarmaa, löytääkö ruoka tiensä kaikkein köyhimpien pöytiin.
Kirsi Salonen
19.2.2007
Maissipuuro (Kuva: Tiina-Maria Levamo) Sambialaisnainen keittää maissipuuroa, maan perusateriaa. (Kuvaaja: Tiina-Maria Levamo)

LUSAKA -- Sambian maatalousministeriö julkisti hiljattain tiedot maan ruokavarannoista. Ministeriön mukaan satokaudella 2006-2007 maissia tulee olemaan varannoissa 160 000 tonnia. Jo viime kaudella satoa saatiin keskimääräistä enemmän, ja huolimatta sadekauden myöhäisestä alusta ja kuivasta jaksosta marraskuussa kevään uuden sadon odotetaan olevan kohtuullinen.

Nyt näyttääkin siltä, että muutaman vuoden takaiset ruokakriisit voivat vihdoin olla ohi. Vakava kuivuus kiusasi maan itä- ja eteläosia useita vuosia.

Maataloussektorin ongelmat eivät kuitenkaan ratkea sateiden avulla. Kun istuva presidentti Levy Mwanawasa tuli valtaan vuonna 2001, hän aloitti maataloussektorin uudistamisen ja palautti edeltäjänsä poistamat maatalouden tukiaiset lannoiteohjelman muodossa. Siinä valtio tukee viljelijöitä maksamalla puolet lannoitteen hinnasta. Ohjelma jatkuu Mwanawasan toisella kaudella.

"Ajatus on hyvä, mutta toteutus ontuu. Enimmilläänkin vain kolmannes pienviljelijöistä kuuluu tukiaisten piiriin", sanoo Paul Chaaba Farmer Organisation Support Programme -järjestöstä (FOSUP).

"Sen sijaan että tuettaisiin kestävää maataloutta ja kannustettaisiin itsenäisiä pienviljelijöitä lannoiteohjelma on synnyttänyt riippuvuuden. Kestävän maanviljelyn keinoilla saadaan satoa myös kuivuuden aikana", sanoo Chaaba.

Markkinointi kangertelee

Menneinä vuosina hallitus takasi markkinat kaikelle tuotetulle maissille. Hallitus, viljelijät ja yksityinen sektori eivät olleet varautuneet 1990-luvun liberalisointiin ja maatalouden markkinat ajautuivat kriisiin.

"Emme ole vieläkään valmiita. Markkinat eivät toimi kunnolla", toteaa Paul Chaaba.

Vuonna 1996 hallitus muodosti Food Reserve Agencyn (FRA), jonka mandaatti on ostaa maissia ja muita viljalajikkeita kansalliseen varastoon. Viraston toiminta on kyseenalaistettu alusta asti, ja joka satokaudella sen toimintaa kritisoidaan rajusti.

Pienviljelijöiden näkökulmasta ongelma on, ettei FRA osta kaikkea maissia, ja kaukaisimmille alueille eivät yksityiset ostajat eksy.

"Syrjäseuduilla ei ole tarpeeksi keräyspisteitä. Päätiet ovat hyviä, mutta suuri osa pienviljelijöistä asuu pienten, ylläpitämättömien teiden varsilla", sanoo Chaaba.

FRA:n virkamiehiä on syytetty muun muassa maissispekuloinnista: maissi ostetaan halvalla suoraan viljelijöiltä, ja myydään sitten viraston asettamilla virallisilla hinnoilla eteenpäin.

FRA ei kuitenkaan ole yksin syypää maissin markkinakaaokseen. Sen oma rahoitus keskushallitukselta on vähintäänkin epäsäännöllistä, joten viljelijät joutuvat usein odottamaan maksua maissistaan.

Ruokaa ei ole kaikkien pöydässä

Vain valtiollinen FRA saa viedä maissia ulkomaille huolimatta yksityissektorin ponnekkaasta lobbauksesta.

Tänä vuonna FRA on vienyt maissia naapurimaahan Zimbabween. Maissin hinta on vientikiellon vuoksi pysynyt tavallista alhaisempana. Kaikki eivät ole hyötyneet alhaisista hinnoista: kaupunkien asukkaat maksavat maissistaan edelleen saman verran, vaikkakin hinta on alhaisempi kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Hintojen odotetaan nousevan maaliskuussa, ennen kuin uusi sato tulee markkinoille.

Vientimaissin kulkeutuessa naapurimaihin monet sambialaiset ovat edelleen nälkäisiä. Suurista sadoista huolimatta markkinoinnissa ja varastoinnissa on vakavia ongelmia, ja ruoka-avun tarpeesta raportoidaan säännöllisesti. Toisaalta viime vuoden hyvän sadon jälkeen toreilla on ruokaa - ruokaturvan ongelmat liittyvät lähinnä ostovoiman puutteeseen.

Hallituksen alustavan kartoituksen mukaan kroonisesta ruokapulasta kärsivillä alueilla 2,6 miljoonaa ihmistä tarvitsee ruoka-apua helmi- ja maaliskuussa. Sen jälkeen uusi sato poistaa lähes kaiken avun tarpeen, lukuun ottamatta alueita, joiden sato on tuhoutunut viime kuukausien rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa.

Tarkkoja lukuja tulva-avun tarvitsijoista ei vielä tiedetä, koska monet alueet ovat saavuttamattomissa veden vaurioitettua teitä ja siltoja.

Lisää tietoa aiheesta