Uutinen

Sambian hallitus: ei uutta WTO-kierrosta

Max von Bonsdorff
26.9.2001

Sambian hallitus vastustaa uusiin kauppasopimuksiin tähtäävän neuvottelukierroksen aloittamista marraskuussa pidettävässä Maailman kauppajärjestö WTO:n seuraavassa ministerikokouksessa. Tämän vahvisti Sambian kauppa- ja teollisuusministeriön johtaja Irene Tembo ZARD:in (Zambia Association for Research and Development) ja Kepa Sambian järjestämässä seminaarissa Sambian pääkaupungissa Lusakassa 24.-25.3. Tembon mukaan Qatarissa pidettävässä kokouksessa pitäisi tämän sijasta keskittyä Sambian ja muiden kehitysmaiden esille nostamien epäkohtien korjaamiseen nykyisissä WTO-sopimuksissa.

Tilaisuudessa puhunut Sambian kauppa- ja teollisuusministeri Yusuf Badat korosti myös Sambian hallituksen ja kansalaisjärjestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä. Konkreettinen esimerkki tästä oli ministerin esittämä lupaus kansalaisjärjestöpaikoista Sambian virallisessa Qatariin matkaavassa WTO-valtuuskunnassa.

Qatarin WTO-kokouksen keskeisimpiä kysymyksiä on EU:n voimakkaasti ajama uusi neuvottelukierros. EU:n tavoitteena on saada nykyisten WTO-sopimusten ulkopuolella olevat kysymykset kuten mm. investointi- ja kilpailupolitiikka sekä julkiset hankinnat WTO-sopimusten piiriin. Irene Tembon mukaan Sambia ja muut kehitysmaat eivät kuitenkaan ole valmiita tähän. Ne odottavatkin Qatarin kokoukselta kehitysongelmiensa selkeätä tunnustusta kehittyneiden maiden taholta. "Mielestämme nykyisten WTO-sopimusten aiheuttamat kehitysongelmat on välittömästi korjattava", Irene Tembo totesi.

Tembo korosti seminaarissa, että investointi- ja kilpailupolitiikan sekä julkisten hankintojen käsittely WTO:n puitteissa on ongelmallista Sambialle.

"Investoinnit ovat kehitysmaille kehityksen keskeinen edellytys, mutta näiden kysymysten käsittely WTO:ssa ei näytä tähtäävän investointivirtojen lisäämiseen maihimme. Sen sijaan tavoitteena on hallitusten säätelyvallan rajoittaminen suhteessa ylikansallisten yritysten toimivaltaan ja investoijien oikeuksien suojeleminen ilman riittävää huomiota kehistysmaiden huolille", Tembo korosti.

Irene Tembo ilmaisi huolensa myös siitä, että julkisten hankintojen käsittely WTO:ssa heikentäisi ratkaisevasti kehitysmaiden hallitusten mahdollisuuksia tukea omia yrityksiään. Tämä siksi, että sopimus avaisi julkisten hankintojen markkinat myös ylikansallisille yrityksille. Kilpailupolitiikan suhteen Tembo korosti kysymyksen tärkeyttä, mutta painotti, että kehitysmaille pitäisi jättää vapaus päättää omasta kilpailupolitiikasta sen sijaan, että se määriteltäisiin WTO-sopimuksissa.

Lähes 50 osallistujaa keränneen seminaarin loppuasiakirja luovutetaan Sambian kauppa- ja teollisuusministeri Yusuf Badatille loppuviikosta. Kokouksen päätteeksi sambialaiset järjestöt päättivät muodostaa kauppapoliittisen kansalaisjärjestöverkoston, jonka puitteissa WTO-seminaarin keskustelua aiotaan jatkaa. Verkosto tulee käsittelemään myös eteläisen Afrikan alueellisia kauppapoliittisia kysymyksiä.