Uutinen

Sambia: Yhteistyö jesuiittojen kanssa jatkuu

Kepan Sambian-toimisto solmi helmikuussa kolmevuotisen yhteistyösopimuksen jesuiittojen teologisen keskuksen (Jesuit Centre for Theological Reflection, JCTR) kanssa.
Max von Bonsdorff
23.3.2002

Kepan tuki kohdistuu järjestön velkahankkeeseen, joka alkoi vuonna 1998. Hankkeeseen kuuluu poliittista vaikuttamistyötä ja tutkimusta sekä kansalaiskasvatusta velan ja köyhyyden yhteyksistä.

Viime aikoina järjestö on keskittynyt erityisesti Sambian hallituksen korruptio-ongelmiin. JCTR korostaa, että korruption vähentäminen ja julkisen varainkäytön tehostaminen on keskeinen edellytys sille, että Sambian velkaongelma saadaan hallintaan.

Velkataakka kasvaaSambian velkataakka on vuosina 2000-2001 kasvanut 6.3 miljardista 7.3 miljardiin dollariin. Kasvu johtuu pääasiassa siitä, ettei Sambia ole korruption takia saanut sille luvattua Maailmanpankin ja kansanvälisen valuuttarahaston HIPC-ohjelman mukaista velkojen helpotusta.

Tilanteen parantamiseksi JCTR on tehnyt Sambian hallitukselle aloitteen budjetin yhteyteen perustettavasta velkamekanismista. Tarkoitus olisi muodostaa erillinen sosiaalirahasto, jonne vapautuneet HIPC-varat ohjattaisiin. Hallituksen, parlamentin sekä kansalaisyhteiskunnan edustajista koostuva komitea seuraisi rahaston käyttöä. Esityksen tarkoituksena on johtaa avoimempaan budjettipolitiikkaan ja tehokkaampaan julkisten varojen käyttöön. Samalla varmistetaan, että velkojen helpotuksista vapautuvat varat ohjataan köyhyyden vähentämiseen.

Esitys ei vielä kokonaisuudessaan ole saanut Sambian hallituksen tukea, mutta tuoreessa budjettipuheessaan maan valtiovarainministeriö lupasi ottaa askeleen JCTR:n ehdottamaan suuntaan ja perustaa HIPC-varojen seurantakomitean, jossa on mukana myös kansalaisjärjestöjä.

Velkakysymyksen lisäksi JCTR:llä on näkyvä rooli myös maan ruokaturvaa koskevassa keskustelussa. JCTR muun muassa julkaisee kuukausittain ruokakoritutkimusta, jossa vertaillaan peruselintarvikkeiden hintoja sambialaisten yleistä palkkatasoa.