Uutinen

Sambia Cancuniin heikoin eväin?

Hallitus ja kansalaisjärjestöt kiistelivät vain pari viikkoa ennen WTO:n ministerikokousta siitä, kenen tulisi avata peli maan WTO-linjauksia tehtäessä.
Janne Sivonen
25.8.2003

 

KuvaStephen Muyakwa (Kuvaaja: Janne Sivonen)
Zambia Trade Networkin koordinaattori Stephen Muyakwa toivoo, että kansalaisjärjestöillä olisi paremmat mahdollisuudet keskustella kauppapolitiikasta.
 

LUSAKA -- Sambian kansalaisjärjestöt kokoontuivat viime viikolla pohtimaan kantojaan WTO:n syyskuiseen ministerikokoukseen. Kokouksen yksi odotetuimmista vieraista oli maan kauppa- ja teollisuusministeri Dipak Patel, jolta järjestöt odottivat lisävalaistusta Sambian viralliseen WTO-politiikkaan. Patel esikuntineen ilmoitti kuitenkin järjestöille, ettei mitään linjauksia ole vielä olemassa.

Ministeriön mukaan Sambian WTO-kannoista ei voida julkaista edes luonnosta, ennen kuin kansalaisjärjestöt ovat julkistaneet omat neuvottelutavoitteensa Meksikon ministerikokoukseen.

Järjestöt olisivat halunneet päinvastaista marssijärjestystä: niiden mukaan hallitus on päävastuussa maan WTO-politiikasta ja siksi sen tulisi avata peli antamalla oma linjauksensa järjestöjen kommentoitavaksi. Useiden järjestöjen edustajat valittivat sitä, ettei hallitus ole antanut kansalaisyhteiskunnalle riittävästi omien kantojen muodostamisessa tarvittavaa tietoa.

Zambia Trade Network -järjestöverkoston järjestämässä WTO-tilaisuudessa valiteltiin myös kansalaisyhteiskunnan konsultoinnin niukkuutta. Tähän mennessä hallitus on kuullut vain muutamia yksittäisiä järjestöihmisiä, ja tämä on useimpien järjestöjen mielestä liian vähän.

"Kansalaisyhteiskunnan ääni ei voi päästä kuuluviin, jos hallitus kutsuu neuvottelupöytään vain muutaman sopivaksi katsomansa järjestöedustajan. Olen ollut itse hallituksen kuultavana ja voin sanoa, että nykyään järjestöedustajat edustavat kauppapolitiikasta keskusteltaessa lähinnä itseään. Siksi maahamme tarvitaan laaja ja muodollinen foorumi, jonka kautta kaikki järjestöt voivat välittää kauppa-asioita koskevat kannanottonsa hallitukselle", toteaa Zambia Trade Networkin koordinaattori Stephen Muyakwa.

Tämä olikin viime viikolla järjestetyn järjestötilaisuuden tarkoitus, mutta monien mielestä tilaisuus oli WTO:n seuraavaa ministerikokousta silmälläpitäen liian myöhään.

Halvat aids-lääkkeet tärkein tavoiteVaikka järjestöt olivat pettyneitä siihen ettei heitä oltu kuultu tarpeeksi, kansalaisyhteiskunnan edustajilla oli loppujen lopuksi varsin vähän uutta sanottavaa hallitukselle. Vaikka hallituksen linjaukset eivät ole vielä julkisia, on helppo ennustaa, että osapuolten näkemykset ovat lopulta erittäin lähellä toisiaan.

Yksi suurimmista ongelmista on se, ettei sambialaisjärjestöillä ole riittävästi tietoa maailmankaupan kiemuroista. Esimerkiksi uusia aloja koskevien kannanottojen muovaaminen oli vaikeaa, sillä useimmat kannanottoa sorvanneet järjestöedustajat eivät tienneet, mitä uudet alat ovat. Tutustumisen jälkeen järjestöt päättelivät kuitenkin, ettei Sambia ole vielä valmis aloittamaan neuvotteluita uusista aloista eli kilpailupolitiikasta, investoinneista, julkisista hankinnoista ja kaupan helpottamisesta.

TRIPS-sopimuksen aiheuttamia esteitä aids-lääkkeiden saatavuudessa pidettiin ehkä merkittävimpänä kauppapoliittisena haastena Sambialle. TRIPS kieltää halpojen kopiolääkkeiden viennin maasta toiseen, ja kun Sambialla ei ole varaa perustaa omaa lääketehdasta, pula aids-lääkkeistä on huutava. Sambiassa väestön odotettu elinikä on laskenut aidsin takia 37 vuoteen, ja tilanne on yhtä paha myös monissa muissa eteläisen Afrikan maissa.

Myös maataloustuet herättivtä WTO-tilaisuudessa paljon keskustelua. Järjestöille ei riitä, että teollisuusmaat vähentävät tukiaisiaan – ne halutaan poistaa kokonaan ja kehitysmaiden maataloustukia tulisi samalla lisätä. Järjestöt muistuttivat myös, etteivät tukiaiset ole ainoa tapa dumpata teollisuusmaiden maataloustuotteita kehitysmaihin. Varsinkin Yhdysvaltoja kritisoitiin ruoka-avun dumppaamisesta Sambiaan; järjestöjen mukaan Yhdysvallat tuhoaa paikallista maataloutta tuomalla maahan omien viljelijöidensä tuottamaa apuruokaa, vaikka apuruoan olisi voinut ostaa myös Sambiasta.

Myös hallituksella heikot WTO-tiedot


Stephen Muyakwan mielestä kauppatietämystä tulee lisätä muuallakin kuin järjestöissä. "En esimerkiksi usko, että kukaan kauppaministeriössä on lukenut WTO:n sopimustekstejä läpi. Siksi päättäjiemme osallistuminen WTO:n päätöksentekoon on vaikeaa", toteaa Muyakwa.

Järjestöjen WTO-tilaisuutta Muyakwa pitää onnistuneena, sillä vaikkei järjestöiltä herunut hallitukselle kovinkaan yksityiskohtaisia näkemyksiä WTO-neuvotteluiden yksityiskohdista, järjestöväen tietoisuus kauppapolitiikasta lisääntyi. "Jatkossa tarvitaan kuitenkin yksittäisiä kuulemistilaisuuksia säännöllisempiä keskusteluita", sanoo Muyakwa.

Muyakwa uskoo myös, että tällä kertaa järjestöjen kannat päätyvät kiistoista huolimatta hallituksen linjauksiin. Aiemmin se ei ole ollut mahdollista, sillä edes hallituksella ei ole ollut omaa linjausta, joihin järjestöjen kommentteja voisi sisällyttää. "Tämä on itse asiassa ensimmäinen WTO-kokous, johon hallitus valmistelee oman linjauksensa – tähän mennessä kokouksiin on menty tyhjin käsin", Muyakwa toteaa.