Uutinen

Sambia aloitti malarian torjunnan DDT:llä

Monien Afrikan maiden lailla myös Sambia on ottanut käyttöön DDT:n malarian torjunnassa. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee aiemmin kielletyn kemikaalin käyttöä.
Kirsi Salonen Senja Väätäinen-Chimpuku
30.1.2007

Malaria ja lapset (Kuva: Karie Atkinson / Usaid) Malariaan kuolee vuosittain Afrikassa vähintään miljoona alle viisivuotiasta lasta. USAIDin PMI-ohjelma pyrkii puolittamaan kuolemien määrät pahimmin malariasta kärsivissä maissa. (Kuva: Karie Atkinson / USAID)

LUSAKA -- Sambia käyttää DDT:tä malarian torjunnassa WHO:n vuonna 2006 antamien suositusten mukaisesti. DDT:n käyttökielto oli voimassa neljännesvuosisadan, ja vielä vuonna 2005 esimerkiksi EU uhkasi taloudellisilla sanktioilla kemikaalin käyttäjiä.

Sambian länsimaisista tukijoista ainakin Yhdysvaltain kehitysapuvirasto USAID on omaksunut uuden näkökulman kiistanalaiseen, mutta halpaan hyönteismyrkkyyn.

Koulutusta ja tiedotusta DDT:n käytöstä

USAID avusti viime vuonna Sambiaa ensimmäisenä Afrikan maista DDT:n hankinnassa. Sen asiantuntijan Gerald Mwalen mukaan Sambian ympäristövirastolla (Environmental Council of Zambia) on riittävä valmius huolehtia hyönteismyrkyn turvallisesta käytöstä.

Ympäristövirasto ja kansallinen malariakontrollikeskus ovat muun muassa kouluttaneet ruiskuttajia sekä tiedottaneet malariantorjuntaohjelmaan kuuluvien kotitalouksien omistajille DDT:n käyttöön liittyvistä säädöksistä. Torjunta-ainetta on tarkoitus käyttää ainoastaan sisätiloissa.

DDT:n maahantuontiin on lupa vain yhdellä eteläafrikkalaisella yrityksellä, ja maan terveysministeriö koordinoi sen käyttöä Sambiassa, minkä pitäisi taata kemikaalin käytön ja säilytyksen tehokas valvonta.

"Kaupungeissa on helppo varmistaa, että myrkkyä käytetään vain talojen sisällä, mutta maaseudulla seuranta on vaikeampaa", ympäristöviraston johtaja Edward Zulu toteaa.

"Kahdesta pahasta pienempi"

Monet maat ovat kieltäneet DDT:n käytön täysin, koska se hajoaa luonnossa hyvin hitaasti ja aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja kerääntyessään ravintoketjuihin. Muun muassa kansainvälisen Pesticide Action -verkoston mielestä DDT:n käyttö pitäisi lopettaa kokonaan ja malarian torjuntaan tulisi löytää muita keinoja.

WHO:n mukaan DDT-ruiskutukset ovat kuitenkin tehokkain väline malarian torjunnassa. Länsimaat ovat aikanaan käyttäneet DDT:tä malarian kitkemiseksi. Myös Sambia on valinnut DDT:n parempien ja halvempien keinojen puutteessa.

"Kun DDT:n käytöstä aikanaan luovuttiin, malariatartuntojen määrä nousi. Jouduimme siis valitsemaan kahdesta pahasta pienemmän", Edward Zulu sanoo.

Hyttysverkot olisivat DDT:tä ympäristöystävällisempi torjuntakeino. "Tilastot ovat kuitenkin osoittaneet, että sambialaiset eivät mielellään käytä verkkoja. Tietyillä alueille malariantorjuntaan lahjoitetut verkot ovat päätyneet kalastajien käyttöön", Zulu kertoo.

Lisää tietoa aiheesta