Uutinen

Sambia ajautumassa poliittiseen kaaokseen?

Max von Bonsdorff
2.5.2001

Sambiassa valtaa pitävän hallituspuolue MMD:n (Movement for Multiparty Democracy) ylimääräinen puoluekokous päättyi keskiviikkona dramaattisesti: puolue erotti kaksikymmentäyksi keskeisessä asemassa olevaa jäsentään mukaanlukien maan varapresidentin Christon Tembon sekä muita ministereitä ja kansanedustajia.

Käytännössä tämä merkitsee erotetun ministeriryhmän erottamista myös Sambian hallituksesta. Erotettu ryhmä kuuluu MMD:n sisällä vahvistuneeseen oppositioon, joka vastustaa Sambian perustuslain muuttamista siten, että vuodesta 1991 maata hallinnut presidentti Frederik Chiluba voisi asettua ehdokkaaksi kolmannelle viisivuotiskaudelle tänä vuonna pidettävissä presidentinvaaleissa.

Chiluban ja hänen tukijoukkojensa pyrkimyksiä on vastustanut Sambiassa viime kuukausina voimistunut laaja kansanliike, jonka siivittämänä myös MMD:n sisäinen Chiluban vastainen oppositio on voimistunut.

Chiluban puolueen johtoon uudelleen valinneen MMD:n puoluekokouksen jälkitunnelmissa vaatimukset presidentin vallasta luopumisesta ovat vain kasvaneet muun muassa opiskelijoiden mielenosoituksissa. MMD:n erotettu oppositio on myös syyttänyt puoluekokousta laittomaksi, koska monia Chiluban jatkoaikeita vastustavia kokousedustajia estettiin osallistumista puoluekokoukseen. Sambian poliittinen tulevaisuus näyttääkin tällä hetkellä erittäin epävakaalta.


Chiluban vallan arvostelu kasvaa

Sambian poliittista keskustelua on viimeiset kaksi kuukautta hallinnut ainoastaan yksi aihe: pitäisikö Frederik Chiluballe luoda perustuslailliset mahdollisuudet jatkaa maan presidenttinä tänä vuonna päättyvän toisen virkakauden jälkeen.

MMD:n keskiviikkona päättynyt ylimääräinen kokous kutsuttiin koolle, jotta ensimmäinen käytännön este tämän tavoitteen saavuttamiseksi voitaisiin ylittää: MMD:n sääntöjä piti muuttaa, jotta Chiluba voitiin valita uudestaan puolueen johtoon. Puolueen aikaisemmat säännöt rajasivat johtajan virkakauden kahteen, mikä olisi merkinnyt Chiluban MMD-kauden päättymistä tänä vuonna.

Vaikka Sambian presidentin ei maan perustuslain mukaan tarvitsekaan olla puolueensa johtaja, on Chiluban uudelleenvalinta MMD:n johtoon monien mielestä konkreettinen esimerkki hänen pyrkimyksistään pysyä maan presidenttinä myös seuraavat viisi vuotta.

Presidentti Chiluban vastustus on kuitenkin voimakkaasti kasvanut sambialaisten keskuudessa. Erityisesti MMD:n ilmoitettua pari kuukautta sitten aikeistaan järjestää ylimääräinen puoluekokous maahan on muodostunut laaja kansalais-, opiskelija- ja ammattiyhdistysliikkeistä sekä kirkollisista järjestöistä koostuva kansanliike, joka vastustaa maan perustuslain muuttamista Chiluban jatkoaikeiden mahdollistamiseksi.

Chilubaa ja hänen johtamaansa hallitusta on arvosteltu korruptiosta ja epädemokraattisuudesta sekä maan köyhyysongelman pahentamisesta. Chiluban kymmenen vuotta kestäneen valtakauden aikana maan köyhyystilanne on entisestäänkin pahentunut.

Voimistuneen kansanliikkeen siivittämänä myös poliittisten puolueiden ja ennen kaikkea MMD:n sisäisen opposition arvostelu Chiluban kolmannen kauden pyrkimyksiä kohtaan on kasvanut. Puolueen sisäisen oppositiojohdon erottaminen puolueesta on tästä oiva esimerkki. Puoluekokouksen laittomuuteen vedoten MMD:n oppositio vaatikin kokouksen vielä kuluessa uuden puoluekokouksen järjestämistä.


Avunantajat huolissaan Sambian poliittisesta tilanteesta

Myös Sambiaa tukevat avunantajamaat ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa maan poliittisen tilanteen tilasta. MMD:n kokouksen alla Suomesta, Tanskasta, Irlannista, Hollannista, Norjasta, Ruotsista, Englannista ja Yhdysvalloista muodostunut ryhmä lähetti presidentti Chiluballe kirjeen, jossa se ilmaisi huolensa maan poliittisen tilanteen huononemisesta ja sen negatiivisesta vaikutuksesta maan kehitykseen.

Avunantajat ilmaisivat kirjeessä tukensa Chiluban aikaisemmin virkakautensa aikana esittämälleen aikomukselle luopua vallasta todeten, että "syrjään astuminen tämän päättyvän virkakauden jälkeen auttaisi vahvistamaan Sambian monipuoluedemokratiaa ja olisi positiivinen esimerkki".

MMD:n puoluekokouksen jälkeen Sambian poliittinen kehitys näyttää hyvin epävarmalta. Presidentti Chiluban ehdokkuuden esteenä on vielä maan perustuslaki, jonka muuttamisesta päättää Sambian parlamentti.

Opiskelijat pitivät tiistaina ja keskiviikkona pääkaupungissa Lusakassa Chiluban vastaisia mielenosoituksia. Sambian yliopiston opiskelijat ovat vedonneet myös Sambian parlamentin puhemieheen Amusaa Mwanamwambwaan, jotta parlamentti estäisi presidentti Chiluban jatkoaikeet ja turvaisi rauhanomaisen ja demokraattisen kehityksen jatkumisen Sambiassa.

Opiskelijat ovat vaatineet Chilubaa julkisesti sanoutumaan irti kolmannesta presidenttikaudesta. Chiluban lähiaikojen siirrot ja kannanotot ovatkin erittäin tärkeitä Sambian vakaan poliittisen kehityksen turvaamiseksi.