Uutinen

Sachs: Käytännönläheistä täsmäapua budjettituen sijaan

YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja Jeffrey Sachs kävi Helsingissä valamassa uskoa YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamisen mahdollisuuksiin.
Sanna Autere
14.9.2007
Sanna Autere
070912sautere_jeffrey_sachs.jpgJeffrey Sachsin rinnalla UM:n seminaarissa istuivat kehityspoliittisen osaston päällikkö Ritva Koukku-Ronde ja alivaltiosihteeri Marjatta Rasi.

YK:n vuosituhattavoitteet, kuten köyhyyden ja nälän puolittaminen, on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Ajallisesti puolivälin merkkipaalu ohitettiin tämän vuoden heinäkuussa.

"Voisinpa sanoa, että olemme puolivälissä myös tulosten suhteen. Valitettavasti olemme saavuttaneet niistä vasta noin neljäsosan. Vuosituhattavoitteiden toteutuminen määräaikaan mennessä edellyttää rivakkaa loppukiriä", YK:n pääsihteerin erityisneuvonantaja, ekonomisti Jeffrey Sachs totesi ulkoministeriön järjestämässä seminaarissa eduskunnassa 12. syyskuuta.

Hyttysverkoilla köyhyyttä vastaan

Sachsin mukaan köyhyys vähenee tehokkaimmin hyvin kohdistetuilla käytännönläheisillä toimilla: hyttysverkoilla, kouluruokailulla ja maaseutukehityksellä.

Hän peräänkuulutti alueelliselle kehitykselle perustuvaa kokonaisvaltaista mallia, josta yhtenä esimerkkinä toimivat miehen itsensä ideoimat vuosituhatkylät. Reilussa 80 kylässä, kahdessatoista maassa, pyritään toteuttamaan köyhyystavoitteet 110 dollarin vuosibudjetilla kyläläistä kohti.

Sachs muistutti hiv/aidsin, malarian ja monien muiden "unohdettujen" trooppisten tautien aiheuttamat ongelmat kohdistuvat juuri köyhimpiin ihmisiin.

"Malaria on täysin hoidettavissa oleva tauti, mutta silti siihen kuolee yli miljoona ihmistä vuodessa. On turhauttavaa, että malariasta ja monesta muustakin ongelmasta voitaisiin päästä eroon, jos vain riittävä rahoitus ja tahto löytyisi", Sachs pahoitteli.

"Kehitysapu ei sovi politiikan välineeksi"

Sachs ei tunnustautunut suoran budjettituen suureksi ystäväksi, "vaikka siitä puhuminen nykyään onkin muodikasta". Hän uskoo yksinkertaisten perushankkeiden muutosvoimaan.

"Kehitysapu soveltuu hyvin kehityksen aikaansaamiseen, mutta huonosti politiikan välineeksi", Sachs painotti.

Hän kaipasi kehitysavulta selvempää tulosvastuullisuutta sekä mitattavia tavoitteita.

"On määriteltävä montako hyttysverkkoa tai lannoitesäkkiä, montako koulutettua sairaanhoitajaa tai montako kilometriä tietä tietyllä apupanostuksella on saatava aikaiseksi. Apu toimii parhaiten, jos se on molemmin puolin vastuullista ja tehdään riittävän suurella mittakaavalla, jotta saadaan aikaan todellista muutosta", Sachs painotti.

Hän vertasi toimivaa kehitysyhteistyötä putkimieheensä. "Suhteemme toimii sopimuspohjalta. Meillä on yhteinen käsitys siitä, miten homma hoidetaan: mitä tapahtuu, millä aikataululla ja paljonko se maksaa. Mielestäni hyvä kehitysyhteistyö toimii pitkälti samalla tavalla."

Sachsin ja Väyrysen yhteinen sävel

Jeffrey Sachs ja Suomen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen tuntuvat löytäneen yhteisen kehityspoliittisen linjan paitsi budjettituen kyseenalaistamisesta myös muun muassa kestävän kehityksen ja köyhyyden vähentämisen välisistä yhteyksistä sekä maa- ja metsätaloussektorille panostamisesta.

"Monet köyhät maat kuitenkin pelkäävät, että viime aikoina trendikkääksi noussut ilmastonmuutosagenda vie huomion köyhyydenvähentämistavoitteilta", Sachs mainitsi. Hänen mukaansa ympäristö- ja kehityskysymysten välille ei tulisi rakentaa kilpailutilannetta, vaan ne pitää huomioida yhdessä.

Terveys, koulutus ja maatalouden tuottavuuden parantaminen ovat Sachsin mukaan tärkeitä sektoreita, joilla on mahdollista saada aikaan nopeita parannuksia.

"Saharan eteläpuolisen Afrikan huono asema maailmanmarkkinoilla johtuu 98-prosenttisesti huonosta tuottavuudesta, eikä niinkään kansainvälisistä kauppasäännöistä", Sachs totesi, mutta ei kuitenkaan kiistänyt teollisuusmaiden maataloustukien ja tullimuurien vähentämisen sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n Dohan-neuvottelukierroksen tärkeyttä.

"Tuottavuuden nostaminen edellyttää investointeja myös perusinfrastruktuuriin. Tuotteita ei saada markkinoille esimerkiksi ilman toimivaa tieverkkoa", Sachs muistutti.

Euroopasta esimerkkiä Yhdysvalloille

"Älkää luopuko toivosta", oli vuosituhattavoitteista ympäri maailmaa puhumassa kiertävän Jeffrey Sachsin pääviesti Helsingissä. "Paljon on tapahtunut seitsemässä vuodessa."

"Paljon lupauksia on tehty. Jos toteutamme ne, vuosituhattavoitteiden saavuttaminen on mahdollista, myös kaikkein köyhimmissä eteläisen Afrikan maissa."

"EU-maat, Suomi niiden mukana, ovat sitoutuneet nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,51 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2010 mennessä ja 0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Riittävä rahoitus on kehitystavoitteiden kannalta äärimmäisen tärkeää ja uskon, että Suomi pitää tavoitteesta kiinni", Sachs lausui.

Suomen lisäksi Sachs haluaa vakuuttaa Euroopan suuret taloudet, kuten Saksan, Ranskan ja Italian, köyhyyden vähentämisen ja kehitysrahoituksen tärkeydestä.

"Kun Eurooppa on hoitanut osansa, se voisi saada Yhdysvallatkin nostamaan bktl-osuuttaan", Sachs toivoi.

Lisää tietoa aiheesta