Uutinen

Ruoka-aika kohti uusia haasteita

Ruoka-aika-kampanja on vastikään antanut itselleen kolme vuotta lisäaikaa poistaa nälkä maailmasta. Jatkoaika tuo joitakin uudistuksia kampanjan työtapoihin ja teemoihin.
Mika Railo
2.12.2003

Kampanja saa lisää resursseja maakunnissa tapahtuvan paikallisen toiminnan tukemiseen. Koordinaattorin rinnalle palkataan lähiaikoina ihminen, jonka tärkein tehtävä on järjestöjen avustaminen.

Yli 20 paikkakunnalla järjestettävät Mahdollisuuksien torit tulevat olemaan keskeisellä sijalla Ruoka-ajan toiminnassa lähivuosien aikana. Kepa tukee järjestöjä toritapahtumien luomisessa ja paikallisessa vaikuttamistyössä. Visiona on luoda torijärjestöistä solidaarisuustyöstä ja vaikuttamisesta kiinnostuneiden kansalaisten aktiivinen verkosto.

Ensi kevään toreja varten luodaan materiaalipaketti oikeudenmukaisesta maitokahvista. Maitokahvin kolme osaa: kahvi, maito ja sokeri ovat kaikki hyviä esimerkkitapauksia nykyisen maatalousjärjestelmän vääristymistä. Maitotuotteiden ja sokerin vienti aiheuttaa kehitysmaissa ongelmia paikalliselle tuotannolle ja kahvin tuontihinnat ovat puolestaan niin alhaalla, etteivät viljelijät pysty elättämään itseään viljelyllä.

Vaalit tulevat, oletko valmis?Yksi merkittävä mahdollisuus vaikuttaa paikallisiin päätöksentekijöihin ensi vuonna ovat lokakuussa järjestettävät kunnallisvaalit. Ruoka-aika rohkaisee kaikkia mukana olevia järjestöjä ideoimaan tapoja, joilla nostaa lähiruoan, luomuruoan ja reilun kaupan teemoja vaalikeskusteluun. Tavoitteena on saada yhä useampi kunta sitoutumaan oikeudenmukaisten tuotteiden käyttöön kunnan omissa laitoksissa.

Kuntavaikuttamista ollaan keväällä järjestämässä palavereita. Jos järjestössäsi tunnetaan kiinnostusta, ottakaa yhteyttä koordinaattori Miia Toikkaan (miia.toikka@kepa.fi).

Uusia poliittisia teemojaTähän asti Ruoka-ajan poliittisessa vaikuttamisessa on keskitytty Maailman kauppajärjestön WTO:n työn seurantaan. WTO:ta pidetään vastaisuudessakin silmällä, mutta sen rinnalle nostetaan uusia teemoja.

Yksi näistä teemoista tulee olemaan rikkaiden maiden vientituet omalle maataloudelleen. Tukien merkitystä ei voi ohittaa, mikäli työ nälän poistamiseksi köyhissä maissa halutaan ottaa vakavasti.

Kepa järjestää 12.1. klo 14-16.30 kampanjajärjestöille seminaarin, jossa aloitetaan pohdiskelu tavoista, joilla maataloustuet voitaisiin järjestää niin, etteivät ne vahingoittaisi etelän pienviljelijöitä, mutta samalla mahdollisuus maatalouden harjoittamiseen Suomessa säilyisi. Tavoitteena on tuoda uusia, positiivisia malleja maataloudesta Suomessa käytävään keskusteluun. Alustajiksi seminaariin ovat lupautuneet johtaja Tapio Kytölä MTK:sta ja erikoistutkija Kalle Laaksonen Pellervon Taloudellisesta Tutkimuslaitoksesta.

Seminaari järjestetään Kepan Puhveli-kokoustilassa osoitteessa Sörnäisten rantatie 25 B. Ilmoittautumiset Heli Mäki-Hakolalle 9.1. mennessä, info@kepa.fi, puh. (09) 584 233