Uutinen

Reilun kaupan markkinoilla pohdittiin kuntien vaikutusmahdollisuuksia

Reilun kaupan markkinat keräsivät viikonlopun aikana yli 3000 kävijää Tampereen Tullikamarille. Maailmankauppa Tasajaon ja Tampereen Reilun Kaupan puolesta ry:n järjestämien markkinoiden teemana oli eettinen kuluttaminen ja tuotteiden alkuperä.
Petra Teräntö
17.10.2004

Oikeudenmukaisemman maailmankaupan puolesta kampanjoimassa oli Tampereella yhteensä 30 luomutuotantoon tai reilun kaupan edistämiseen keskittynyttä näytteilleasettajaa. Kuluttajien valistamiseksi paikan päällä organisoitiin myös Caffé Latte -tempaus sekä kuntavaalipaneeli, jonka juonsi Ruoka-aika-kampanjan koordinaattori Miia Toikka Kepasta.

Vaalipaneelin ideana oli kuntavaalien alla muistuttaa äänestäjiä heidän vaikutusmahdollisuuksistaan kunnissa. Pääpuolueita edustavat panelistit pohtivat yhdessä, tulisiko Tampereesta tehdä kaupunki, joka aktiivisesti suosisi ruokahankinnoissaan luomu-, lähi- ja reilun kaupan tuotteita.

Panelistit kommentoivat myös kysymyksiä, onko globaalien ongelmien ratkominen kuntien vastuulla ja millä keinoin kunnissa voitaisiin edesauttaa maailmankaupan epäoikeudenmukaisten rakenteiden purkamista. Kaikki panelistit suhtautuivat myötämielisesti siihen, että järjestäessään joukkoruokailuja esimerkiksi kouluissa, vanhainkodeissa ja lastentarhoissa kaupunki voisi tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota ruoan tuotantotavan eettisyyteen ja ympäristövaikutuksiin. Kuntien vastuun nähtiin yltävän myös aihealueisiin, jotka aiemmin ovat kuuluneet valtiolle.

Keskustelussa kävi ilmi, että reilun maailmankaupan edistäminen on jokseenkin tuore aihe kunnallispolitiikassa, eikä puolueissa ole vielä edetty konkreettisiin toimenpiteisiin asti tämänkaltaisessa vaikuttamisessa. Hankkeen eteenpäin viemiseksi vaaliehdokkaat pitivät välttämättömänä yhteistyön lisäämistä puolueiden välillä.

Ruoka-aika-järjestöjen yhteisellä Caffé Latte -tempauksella jaettiin markkinaväelle tietoa vientituetun maailmankaupan negatiivisista vaikutuksista kehitysmaissa. Tempaus tarjosi mahdollisuuden äänestää joko reilumman kaupan puolesta tai sitä vastaan. Puolesta-ääniä kertyi 428 kappaletta - vastaan äänesti vain yksi henkilö.

Myös markkinoilla tehdyn mielipidekyselyn tulokset kertoivat ihmisten pääosin kannattavan reilun kaupan tuotteiden tukemista kuntatasolla. Ihmiset kokivat, että myös kuntien tulee osallistua yhteisten globaalien ongelmien poistamiseen ja uudenlaisten ongelmanratkaisumenetelmien etsimiseen.

Moni vastaajista ei kuitenkaan ollut tullut ajatelleeksi, että oman kunnan valtuutetut voisivat vaikuttaa valtioiden välisiin, kansainvälisiksi miellettyihin asioihin. Toisaalta ne, jotka näkivät globaalin toiminnan kuuluvan myös kunnille, tunsivat tarkoin oman ehdokkaansa ajattelutavan.

Lisää tietoa aiheesta

Ruoka-aika-kampanja: Kuntavaalivaikuttaminen