Uutinen

Rasismia Sambian tilastoissa?

Afrikan maista halutaan välittää tietoa tietyllä totutulla tavalla, sanoo Sambian tilastokeskuksen johtaja.
Senja Väätäinen-Chimpuku
10.10.2005

Sambian tilastokeskuksen johtaja Buleti Nsemukila väittää The Post -päivälehdessä YK:n kehitysohjelman (UNDP) tuoreen Inhimillisen kehityksen raportin sisältävän lukuihin liittyvää rasismia. Raportin mukaan keskiverto sambialainen voi syntyessään odottaa elinvuosia kertyvän 37,5. Tohtori Nsemukilan mukaan oikea tilastollinen keskiarvo eliniänodotteelle on 52,6 vuotta.

Eliniänodotteeseen liittyvän tilastotiedon vääristyminen johtuu Nsemukilan mukaan YK:n tavasta käyttää pohjatietoinaan Sambian vuoden 1980 väestönlaskentaa, vaikka tuoreita tilastoja on tarjolla vuodelta 2000. Tämä piittaamattomuus on Nsemukilan mielestä osoitus tilastorasismista: Afrikassa sijaitsevasta maasta halutaan välittää tietoa tietyllä totutulla tavalla.

Hiv/aids heikentää tilastoja tarkasteltaessa sambialaisten elinmahdollisuuksia, mutta tilanne on viimeaikaisten lukujen valossa parempi kuin Inhimillisen kehityksen raportti antaa olettaa. Nsemukila ehdottaakin, että YK:ssa parhaillaan käytävässä uudistusprosessissa keskityttäisiin myös teknisten järjestelmien uudistamiseen, jotta tällaiselta tietojen vääristelyltä vältyttäisiin.

Lisää tietoa aiheesta