Uutinen

Raportti: YK:n on uudistuttava

Kolmen mantereen pääministerien laatima raportti varoittaa YK:ta sisäisestä muutoksenpelosta ja kehottaa järjestöä muuttumaan rohkeasti.
Janne Hukka
21.11.2006

Korkeatasoisen kansainvälisen paneelin laatiman raportin mukaan kitka YK:n sisällä ja lukuisat päällekkäisyydet kehitysyhteistyössä ovat suurin kompastuskivi järjestön tehokkaalle toiminnalle.

Raportin laatineet pääministerit Luísa Dias Diogo Mosambikista, Jens Stoltenberg Norjasta ja Shaukat Aziz Pakistanista suosittelevat koko järjestön kattavaa laajamittaista reformia toimintojen virtaviivaistamiseksi, YK raportoi.

Yhdistyneitä kansakuntia vuodenvaihteeseen saakka johtavan pääsihteeri Kofi Annanin mukaan tuore raportti on tervetullut ja odotettu viesti, jota tulee kuunnella.

"Meillä on nyt suuri vastuu käyttää paneelin tarjoamaa mahdollisuutta, ja viedä heidän ehdotuksiaan eteenpäin samalla energialla kuin sen jäsenet käyttivät niiden luomiseen", Annan sanoi raportin julkistamistilaisuudessa marraskuun alussa.

"Minun vilpitön toiveeni on, että voimme yhdessä toteuttaa heidän suosituksensa, ja tehdä niiden avulla YK-järjestelmästä vahvemman, selkeämmän ja paremmin ihmisten tarpeisiin kaikkialla maailmassa vastaavan", hän lisäsi.

Epäjohdonmukaisuutta ja liikaa hallintoa

Raportin esipuheessa kirjoittajat kiteyttävät järjestön keskeisen ongelman: YK:n tekemä kehitysyhteistyö on sirpaleista, heikkoa ja huonosti toteutettua vastaamaan erilaisten maiden tarpeisiin.

Yli kolmasosassa jäsenmaitaan YK:lla on yli kymmenen erilaista työryhmää kentällä. Useissa maista on jopa yli 20 erilaista työryhmää. Raportin laatijoiden mukaan tämä johtaa epäjohdonmukaisiin ohjelmiin ja liiallisiin hallintokuluihin.

"Kukaan nykypäivän haasteita ratkaiseva ei suunnittelisi rakenteeltaan nykyisen YK:n kaltaista järjestöä. Jos emme puutu asiaan, annamme periksi lyhytnäköisille kansallisille ja institutionaalisille tarpeille", pääministeri Stoltenberg sanoi.

Raportin suositteleekin virtaviivaistamaan järjestön eri maaohjelmat yhden yksikön alaisuuteen. Yksittäisen maaohjelman päälliköksi nimitettäisiin pysyvä virkailija, ja sen toimintaa ohjattaisiin keskitetyn kestävän kehityksen työryhmän kautta.

Kestävän kehityksen työryhmä muodostettaisiin yhdistämällä nykyisten UNDP:n, UNFPA:n ja Unicefin johtavat työryhmät.

Raportin laatijat kehottavat lisäksi kokeilemaan uudistuksia kuudessa maassa ensi vuoden aikana.

Kehitysmaiden oma vastuu

Annan vetosi myös kehitysmaihin toimimaan tarmokkaammin vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi viikkoa myöhemmin järjestetyssä Afrikan kehitysfoorumin tapaamisessa.

"On tosiasia, että liian harvat kehitysmaat ovat kehittäneet omia kansallisia strategioita tai läpinäkyvyyttä. Niitä täytyy toteuttaa, ja niitä täytyy toteuttaa nyt", Annan sanoi.

"Kehitystä ei tule tapahtumaan, jos me afrikkalaiset ja kehitysmaiden asukkaat yleensä emme ensiksi pistä omaa taloamme kuntoon," Annan lisäsi.

Lisää tietoa aiheesta