Uutinen

Raportti: Vuosituhattavoitteet puolivälissä, menestys kohtalaista

YK:n vuosituhattavoitteissa on nyt ajallisesti päästy puoliväliin. Tavoitteiden konkreettinen toteutuminen on ollut kohtalaista, mutta epätasaista, YK:n raportissa todetaan.
Sanna Jäppinen
12.7.2007

Ensimmäinen vuosituhattavoite eli äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen on edistynyt hyvin, kerrotaan YK:n heinäkuun alussa ilmestyneessä seurantaraportissa. Kansainvälisen yhteisön YK:ssa määrittelemät kehitystavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2015 mennessä, joten puoliväli aikataulussa saavutettiin 7. heinäkuuta.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moonin mukaan raportin tulokset osoittavat, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista useimmissa maailmankolkissa, mutta "tulokset kertovat myös siitä, kuinka paljon on vielä tekemättä".

Miten saada eteläinen Afrikka mukaan?

Raportin mukaan erityisesti Itä-Aasiassa köyhyyden vähentäminen on onnistunut hyvin, ja äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrä on pudonnut 33 prosentista 9,9 prosenttiin viidessätoista vuodessa. Vaikka myös Saharan eteläpuolisessa Afrikassa köyhyys ja nälkä ovat vähentyneet, ei puolittamistavoitteen toteutuminen näytä todennäköiseltä vuoteen 2015 mennessä.

Keskeinen haaste vuosituhattavoitteiden saavuttamisessa onkin raportin mukaan saada eteläinen Afrikka mukaan tehokkaampaan kehittymiseen. Tällä hetkellä alue sijoittuu heikoiten vuosituhattavoitteiden arvioinnissa. Lisäksi haasteena ovat konflikti- ja konfliktien jälkeiset alueet, joissa turvattomuus ja yhteiskunnallinen epävakaisuus heikentävät kehitysmahdollisuuksia.

Toisessa tavoitteessa eli peruskoulutuksen takaamisessa kaikille on edistytty niin, että koulussa käyvien osuus kehittyvissä maissa on noussut kahdeksalla prosentilla vuosina 1991-2005, raportissa kerrotaan.

Kolmas tavoitteista tähtää tasa-arvon parantamiseen, ja raportin mukaan naisten osallistuminen poliittiseen toimintaan on hitaasti kasvussa ja edistystä on tapahtunut sellaisissakin maissa, joissa naisilla ei ole aikaisemmin ollut lainkaan poliittisia oikeuksia.

Lapsikuolleisuuden vähentämisessä eli vuosituhattavoitteessa numero neljä on onnistuttu maailmanlaajuisesti, ja myös vaarallisten tautien, kuten tuberkuloosin ja malarian leviämisen hidastamisessa eli kuudennessa tavoitteessa on saatu hyviä tuloksia.

Sen sijaan aids-kuolemia sekä uusia hiv-tartuntoja on raportin mukaan yhä liikaa, ja tämä vaikeuttaa muidenkin kehitystavoitteiden saavuttamista.

Missä viipyy maailmanlaajuinen kumppanuus?

Merkittäviksi parannuskohteiksi raportissa nostetaan muun muassa äitiys- ja raskausterveys, lasten aliravitsemus, sanitaatio ja puhtaan veden saatavuus, ympäristönsuojelu ja työllisyyden parantaminen.

Äitiysterveydenhuolto, viides tavoite, on erityisen heikoissa kantimissa eteläisessä Afrikassa, jossa yksi kuudestatoista naisesta kuolee raskaudesta tai synnytyksestä aiheutuviin komplikaatioihin.

Tavoitteen seitsemän eli kestävän kehityksen turvaamisessa ei ole raportin mukaan edistytty riittävästi. Esimerkiksi laajat metsähakkuut heikentävät luonnon monimuotoisuutta, ja ilmastonsuojeluun kaivataan tehokkaampia kansainvälisiä toimia.

Maailmanlaajuinen kumppanuuden kehittäminen on kahdeksas ja viimeinen tavoitteista, ja siihen liittyen raportti toteaa rikkaiden valtioiden kehitysavun olevan edelleen riittämättömällä tasolla ja köyhien maiden velkataakkojen poistamisen hidasta.

Pääsihteeri Ban Ki-moon painottaa kumppanuuden saralla ennen muuta jo tehtyjen lupausten pitämistä. Esimerkiksi vain viisi avunantajamaata on saavuttanut kehitysrahoituksessaan YK:n suosittaman 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden, lukuisista avun kasvattamiseen tähtäävistä sitoumuksista huolimatta.

Pääsihteerin mukaan köyhien maiden johtajien tehtävä on varmistaa, että kansalliset kehityssuunnitelmat keskittyvät olennaiseen: työpaikkojen luomiseen, tuottavuuteen, sijoitusten lisäämisen sekä markkinoillepääsyn kohentamiseen, mutta "tämä ei riitä, jollei ole tarjolla riittävää rahoitusta".

Myös Maailman kauppajärjestö WTO:n Dohan-neuvottelukierroksen lopputulos vaikuttaa Banin mukaan merkittävästi kehitysmaiden tilanteeseen.

"Nykyiset kaupan esteet, maataloustuet ja patenttilainsäädäntö vahvistavat globaalia eriarvoisuutta - ja tekevät pilkkaa komeista yrityksistämme kitkeä nälkä ja köyhyys maailmasta."

Lisää tietoa aiheesta