Uutinen

Raportti: Vesipula on ratkaistavissa

Asiantuntijoiden mukaan vettä on maapallolla tarpeeksi jaettavaksi. Vedenpuutteen poistamiseksi tarvitaan poliittisen ajattelun muutosta.
Janne Hukka
29.8.2006

Tukholmassa 21.-26. elokuuta järjestetyn maailman vesiviikon yhteydessä esiteltiin International Water Management Instituten (IWMI) raportti, jonka mukaan useiden alueiden vedenpuute johtuu heikosta infrastruktuurista ja sijoitusten vähäisyydestä.

"The Comprehensive Assessment of Water Management" -raportin mukaan ongelmaan on lukemattomia ratkaisuja, mutta niiden toteuttamiseksi vettä kontrolloivien tahojen on muutettava radikaalisti ajattelutapojaan.

"Viimeiset 50 vuotta eivät todellakaan voi toimia mallina mietittäessä tulevaisuuden haasteisiin vastaamista", IWMI:n johtaja Frank Rijsberman totesi.

Raportin mukaan ongelman ytimenä on luonnollisten vesivarojen huono hyödyntäminen, BBC kirjoittaa. Vaikka noin kolmasosa ihmiskunnasta elää ilman riittävää puhdasta vettä, vain osan kohdalla tämä aiheutuu aidosta vedenpuutteesta. Noin miljardin ihmisen kohdalla - erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa - ongelmat ovat vähäisten taloudellisten resurssien, heikon infrastruktuurin sekä vesivarojen ylihyödyntämisen aiheuttamia.

Huolestuttavaa IWMI:n mukaan on monien alueiden liusuminen vedenpuutteeseen ympäristön holtittoman tuhoamisen takia.

Huomio ruokatuotantoon

Ruoantuotanto kuluttaa jopa 70 kertaa enemmän maapallon vesivaroista kuin kotitaloudet. Se on myös huomattava saastumisen ja pohjaveden tyrehtymisen aiheuttaja, SciDev raportoi.

Maapallon elintason noustessa on kuitenkin odotettavissa, että paljon vettä vaativien ruokatuotteiden, kuten maidon ja lihan kysyntä tulee kasvamaan. Arvioiden mukaan ruoantuotannon vuosittainen vedentarve tulee nousemaan nykyisestä 7 200 kuutiokilometristä 13 500 kuutiokilometriin vuoteen 2050 mennessä.

IWMI kehottaakin maataloutta tuottamaan enemmän ruokaa ilman sen mukanaan tuomia ympäristöongelmia.

"Satojen tulee olla suurempia ja tuotetun lihan ja maidon määrä isompi jokaista käytettyä pisaraa kohden", raporttia laatinut David Molden sanoi.

IWMI:n mukaan Afrikan savannit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka pienten teknologisten apukeinojen avulla voidaan saada huomattavia parannuksia käytettävissä olevan veden määrään, Water Environment Federation raportoi.

Keinoja ovat esimerkiksi ihmisvoimalla toimivat pumput, veden laajamittainen kanavointi ja vähän vettä vaativat kasvilajikkeet.

Tämän lisäksi yhä isomman osan maapallon väestöstä asuessa kaupungeissa kotitalouksien jäteveden kierrättämisestä voi tulla yhä keskeisempi keino vähentää luonnollisille vesivaroille aiheutettuja haittoja. Tämä kuitenkin vaatii huomattavia lisäinvestointeja vedenpuhdistustekniikoihin ja -laitoksiin.

Lisää tietoa aiheesta