Uutinen

Raportti: Valtiontalouksien avoimuus vähäistä

Valtioiden taloudenpidon avoimuutta olisi useimmissa tapauksissa helppo lisätä, jos siihen olisi poliittista tahtoa.
Jari Nousiainen
13.2.2009

"Open Budget Index 2008" -raportti antaa puhtaat paperit taloudenhoidon avoimuudesta vain pienelle osalle maailman valtioita. Keskiarvosanaksi saatiin 39, kun täydet pisteet on 100.

Raportissa painotetaan, että valtion budjetin valmistelun ja toteutuksen julkisuus parantaisivat huomattavasti kansalaisyhteiskunnan kehitysmahdollisuuksia, kun taloudenhoidon seuraaminen olisi mahdollista kaikille. Osassa vertailun maita budjettia ei lainkaan julkaista, jolloin kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ovat olemattomat.

Kehitysyhteistyövaroja saavat valtiot toimittavat avunantajilleen raportteja varojen käytöstä, joten esimerkiksi tämän jo valmiiksi kootun informaation julkistaminen olisi melko vaivatonta. Vaikka heikoimmin vertailussa menestyneet valtiot ovat pääosin köyhiä, budjettitietojen julkisuus kertoo kuitenkin paljon myös poliittisesta tilanteesta.

25 maata kertoo budjetistaan hyvin vähän tai ei mitään. Listan häntäpäästä löytyy köyhien ja epävakaiden maiden lisäksi hyvätuloisia öljyntuottajamaita kuten Saudi-Arabia ja Nigeria, sekä Kiina, joiden yhteiskunnallinen avoimuus ja demokratia ylipäänsä ovat heikoissa kantimissa.

Hyvinä edistyjinä raportti nostaa esille monipuolisen joukon, muun muassa Kenian, Kroatian, Nepalin ja Sri Lankan. Huomattavaa on myös, että jaetulla toisella sijalla on Etelä-Afrikka, yhdessä Ranskan kanssa. Voittajaksi selviytyi Britannia. Kaikkiaan raportissa oli mukana 85 maata.

Lisää tietoa aiheesta