Uutinen

Raportti: Vain Costa Rica ja Uruguay kiinni kehitystavoitteissa

Latinalainen Amerikka on sosioekonomisesti epätasa-arvoisin manner: monissa maissa elää rinnan kaksi erilaista todellisuutta, vuosituhattavoitteiden toteutumista seuraava Sustainability Watch -verkosto arvioi.
Larissa Bruun
10.5.2007
070509lbruun_kengankiillottaja.jpg Kengänkiillottaja Nicaraguan Siunassa (Kuvaaja: Larissa Bruun)

MANAGUA -- Etelän kansalaisyhteiskunnan yhteistyöverkosto Sustainability Watch varoittaa raportissaan, että vain kaksi maata Latinalaisessa Amerikassa, Costa Rica ja Uruguay, pääsevät näillä näkymin YK:n vuosituhattavoitteisiin määräaikavuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteisiin kuuluvat muun muassa köyhyyden ja nälän puolittaminen, koulutuksen takaaminen kaikille sekä lapsi- ja äitiyskuolleisuuden vähentäminen.

"Latinalaisessa Amerikassa on myös maita, jotka ovat osittain pääsemässä tavoitteisiin, mutta niiden sisällä on alueita, jotka jäävät kauas tavoitteista. Olemme edelleenkin sosioekonomisesti mitattuna maailman epätasa-arvoisin manner. On olemassa kaksi Brasiliaa, kaksi Guatemalaa ja kaksi Meksikoa", sanoo guatemalalaisen Fundación Solar -järjestön Iván Azurdia.

"Esimerkiksi Boliviassa ja Guatemalassa kahtiajako on selkeästi etninen", Azurdia jatkaa.

Azurdian mukaan Nicaraguan kaltaiset maat tuskin voivat saavuttaa vuosituhattavoitteita, sillä niistä puuttuvat julkiset, kuten myös yksityiset, investoinnit tavoitteiden priorisoimiseksi. Lisäksi väestönkasvu vaikuttaa siten, että vaikka palvelut ovat yhä suuremman joukon ulottuvilla, on myös ulkopuolelle jääneiden määrä kasvussa. Muita haasteita ovat hallinnon heikkous ja korruptio.

"On muistettava, että mantereena olemme jäljessä, koska meillä on ollut monissa maissa konflikteja ja militarismia, jotka pitkään jarruttivat mahdollisuuksiamme köyhyyden vähentämiseen", Azurdia toteaa.

Tavoitteet heijastavat länsimaista arvomaailmaa

Iván Azurdia haluaa kritisoida vuosituhattavoitteita myös yleisemmin. "Meidän on jo aika avoimesti myöntää, että tavoitteet, joihin pyrimme, heijastavat länsimaisia arvoja. Päämäärä on länsimainen, ei suinkaan universaali, kuten teeskentelemme tällä hetkellä. Ehkä edelleen keskitytään liikaa sivistämiseen."

Sustainability Watch -verkosto toivoo kriittisyyttä kehitys-käsitteen suhteen ja kaipaa enemmän Etelän maiden keskinäistä oppimista.

"Meidän pitäisi kuunnella toisiamme ja kerätä positiivisia kokemuksia eri Etelän maista", Azurdia sanoo. "Tähän mennessä olemme globalisoineet kapitalismin, emme muuta."

Verkoston raportti kiinnittää huomiota köyhyyden ja ympäristön tilan yhteyteen. Raportin mukaan monet maat priorisoivat edelleenkin taloudellista kasvua ympäristön kestävän kehityksen ja sosiaalisen tasa-arvon kustannuksella.

"0,7-lupaus on lunastettava"

Azurdian mukaan on haaste päästä eroon avustuslähtöisestä ajattelusta: köyhiin suhtaudutaan edelleenkin edunsaajina ja uhreina, sen sijaan että heidät nähtäisiin kansalaisina, joilla on oikeuksia, joita he voivat vaatia - kuten myös velvollisuuksia.

Verkosto vaatii länsimaita lunastamaan lupauksensa nostaa kehitysapu 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Toisaalta Latinalaisessa Amerikassa ei voida jatkaa lähes olemattomien verojen maksamista ja samalla odottaa, että raha vuosituhattavoitteiden saavuttamiseksi saataisiin muualta, Azurdia huomauttaa.

Sustainability Watch pitää Latinalaisen Amerikan -kokouksensa Nicaraguan pääkaupungissa Managuassa tällä viikolla. Maailmanlaajuiseen Etelän maiden verkostoon kuuluu 18 maata Aasiasta, Afrikasta ja Latinalaisesta Amerikasta. Latinalaisesta Amerikasta mukana ovat Bolivia, Costa Rica, Guatemala ja Nicaragua.

Verkosto on asettanut ensisijaiseksi tehtäväkseen YK:n vuosituhattavoitteiden ja Johannesburgin vuoden 2002 kestävän kehityksen huippukokouksen lupausten edistämisen.

"Tavoitteenamme on ongelmien identifiointi, mutta myös vaihtoehtoisten ratkaisujen ehdottaminen", sanoo Tanja Osejo, verkoston nicaragualainen jäsen.

Sustainability Watch julkaisee vuosittain kansalaisyhteiskunnan seurantaraportin. Kesäkuun lopulla vuosituhattavoitteiden saavuttamisen takarajaksi asetetusta 15 vuodesta on kulunut tasan puolet.

Lisää tietoa aiheesta