Uutinen

Raportti: Väestömäärä 9,2 miljardia vuonna 2050

Maailman väestömäärä kasvaa 2,5 miljardilla vuoteen 2050 mennessä, ja ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy vauhdilla, todetaan YK:n raportissa.
Sanna Jäppinen
15.3.2007

Jos syntyvyys laskee kehitysmaissa nykyennusteiden mukaisesti, nousee maailman väkiluku nykyisestä 6,7 miljardista 9,2 miljardiin vuoteen 2050 mennessä, todetaan YK:n "World Population Prospects: The 2006 Revision" -raportissa.

Maailman 50 köyhimmässä maassa syntyvyystason arvioidaan laskevan nykyisestä 4,63 lapsesta naista kohden jopa 2,5 lapseen. Jos syntyvyystaso pysyy nykyisellään, nousee köyhimpien maiden väkiluku lähes 11 miljoonaan raportissa arvioidun 7, 9 miljardin sijaan. Nykyään vähiten kehittyneissä maissa asuu 5,4 miljardia ihmistä.

Lasten syntyvyyden vähenemisen ohella raportissa todetaan väestön vanhenevan vauhdilla yhä useammassa maassa. Teollisuusmaissa yli 60-vuotiaiden määrän arvioidaan lähes tuplaantuvan vuoteen 2050 mennessä 245 miljoonasta 406 miljoonaan, mutta myös monissa kehitysmaissa ikääntyneiden osuus lisääntyy nopeasti - puolet 2,5 miljardin väestönkasvusta syntyy yli 60-vuotiaiden määrän kasvusta.

Teollisuusmaiden väkiluvun arvioidaan pysyvän vähäisestä syntyvyydestä huolimatta suunnilleen nykyisissä lukemissa, noin 1,2 miljardissa, sillä kehitysmaista ennustetaan tulevan siirtolaisia vuosittain keskimäärin 2,3 miljoonaa.

Tulevaisuuden väestötrendit riippuvat paljon myös hiv/aids-epidemian hallinnasta, raportissa muistutetaan.

Pahiten hiv/aidsista kärsiviksi maiksi luokitellaan 62 maata, joista 40 on Afrikassa. Vuoteen 2015 mennessä arvioidaan 30:n huonoimmassa jamassa olevan maan pystyvän tarjoamaan tehokasta antiretroviraalista lääkitystä vähintään 70 prosentille aidspotilaista, ja lopuissa maista lääkitystä arvioidaan vuonna 2015 käyttävän 40-50 prosenttia sairastuneista. Lääkityksen arvioidaan pidentävän elinikää 17,5 vuodella, siinä missä ilman hoitoa odotettu elinikä on 10 vuotta.

Ennusteet lääkityksen yleistymisestä ovat vaikuttanut siihen, että tuoreessa väestöraportissa pahiten hiv/aidista kärsivissä maissa arvioidaan kuolevan 32 miljoonaa ihmistä vähemmän vuosina 2005-2020 kuin vuoden 2004 raportissa. Samalla arvio maailman väkiluvusta vuonna 2050 on nyt noussut 9,2 miljardiin vuonna 2004 arvioidusta 9,1 miljardista.

 

Lisää tietoa aiheesta