Uutinen

Raportti: USA:n puolustusmenoja suunnattava ei-sotilaallisiin toimiin

Yhdysvaltain vuoden 2005 puolustusbudjetista voisi karsia yli viidenneksen ja käyttää varat hankkeisiin, jotka edistävät amerikkalaisten turvallisuutta nykyistä paremmin, tuore asiantuntijaraportti arvioi.
Jim Lobe
9.3.2004

IPS -- Presidentti George W. Bushin kaudella puolustusbudjetit ovat epäonnistuneet turvallisuuden lisäämisessä, vaikka se on ollut ensisijaisena tavoitteena syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen, A Unified Security Budget for the United States -raportti moittii. Raportin laatimiseen osallistui yhdeksän turvallisuuspolitiikan asiantuntijaa eri laitoksista.

Asiantuntijoiden mukaan sotilasbudjetin kalleimmilla hankkeilla ei ole juuri mitään tekemistä USA:han tällä hetkellä kohdistuvien uhkien kanssa. Raportoijat esittävät budjetointiin integroitua lähestymistapaa, jossa turvallisuus kattaisi sotilaallisten ohella myös ei-sotilaallisia toimintoja, kuten talousavun ja rauhanturvaamisen.

He laskevat, että vuodelle 2005 esitetystä 230 miljardin dollarin (dollari on noin 0,83 euroa) sotilasbudjetista voisi sisäisillä siirroilla irrottaa 51 miljardia turvallisuutta tukeviin ei-sotilaallisiin toimiin.

Hallituksen tuore päätös luopua Comanche-taisteluhelikoptereista oli hyvä
alku, Marcus Corbin sanoo. Hän edusti tutkijaryhmässä Centre for Defence Information (CDI) -laitosta. Hänen mukaansa kymmenen muutakin aseohjelmaa voitaisiin turvallisesti lakkauttaa tai muokata uuteen uskoon. Näin saataisiin rahaa unohdettuihin turvallisuustarpeisiin, kuten diplomatiaan, joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseen ja esimerkiksi rahtitavaran tarkastuksiin satamissa.

Corbin mainitsee esimerkkeinä hylättävistä hankkeista uuden F-22-hävittäjälentokoneen ja DDX-hävittäjäaluksen. Raportin laadintaan osallistuivat CDI:n ohella muun muassa Project for Defence Alternatives, Centre for Arms Control and Proliferation, Foreign Policy in Focus ja Massachusetts Institute of Technology. Hankkeen taustalla on amerikkalaisten huoli paisuvasta budjettivajeesta.

Asekehittelyä rajoitettavaPuolustusministeriö Pentagonin talousarvio kasvoi vuosina 2000-2004 yli 50 prosenttia. Loppusumma vastaa nyt maailman 25 seuraavaksi suurimman sotilasmahdin yhteenlaskettuja puolustusmenoja. Kaiken lisäksi vuoden 2005 luvuissa eivät ole mukana Irakin ja Afganistanin operaatiot, joihin käytetään tänä vuonna liki 70 miljardia dollaria.

Raportin mukaan USA voisi huoleti rajoittaa tavanomaisten aseiden uusien sukupolvien kehittelyä, koska se on niissä joka tapauksessa maailman kärjessä. Lisäksi useimmat noista aseista suunniteltiin torjumaan uhkaa Neuvostoliitosta, jota ei enää ole.

Raportti kehottaa keskeyttämään myös kansallisen ohjuspuolustusjärjestelmän rakentelun, kunnes tarjolla on siihen soveltuvaa teknologiaa. Raportin mukaan hankkeeseen on upotettu 75 miljardia, eikä se toimi edelleenkään. Se on suurin yksittäinen menoerä vuoden 2005 budjetissa.

Edelleen kehotetaan karsimaan strategista ydinpelotetta, sulkemaan tarpeettomia tukikohtia ja trimmaamaan Pentagonin taloushallintoa. Ehdotetut leikkaukset toisivat peräti 56 miljardin dollarin säästöt. Raportoijat sijoittaisivat niistä viitisen miljardia toisenlaisiin sotilasmenoihin, kuten vihollisalueella olevien sotilaiden turvavarusteisiin.

Lisäksi panostettaisiin joukkojen nykyistä tehokkaampaan valmentamiseen terrorismin vastaiseen toimintaan, rauhanturvaamiseen sekä olojen vakauttamis- ja rakennushankkeisiin, jollaisia on parhaillaan käynnissä Afganistanissa ja Irakissa.

Raportti ehdottaa kuuden miljardin dollarin ohjaamista tärkeiden ei-sotilaallisten hankkeiden toteuttamiseen. Niihin kuuluu Nunnin-Lugarin aloite, joka edistää aseidenriisuntaa Venäjällä ja auttaa etsimään muuta käyttöä sen aseille ja sotilastiedemiehille.

Kehitysapuun kymmenen miljardiaKongressia kehotetaan harkitsemaan kehitysavun nostamista jopa kymmenellä miljardilla dollarilla. Raportin mukaan se torjuisi köyhien ihmisten epätoivoa, joka voi toimia kasvualustana terrorismille. Raportti muistuttaa, että Bush puhui innokkaasti kehitysavun ja turvallisuuden yhteydestä Meksikossa 2002 pidetyssä kehityskokouksessa, mutta on sittemmin jättänyt määrärahat hankkimatta.

Lopuksi raportti vaatii lisää rahaa kotimaan turvallisuuden vahvistamiseen lähtien paikallisista poliisivoimista, palokunnista ja satamien turvajärjestelyistä. "Nykyisellään tuhlaamme valtavia summia vääriin voimiin väärissä tilanteissa. On virhe uskoa, että Pentagonin budjetin kasvattaminen yksinään takaa turvallisuutemme", raportti kiteyttää.