Uutinen

Raportti: Teknologiseen kehitykseen saatava vauhtia kehitysmaissa

Tekniikan kehittyminen kehitysmaissa parantaa tuottavuutta ja vähentää äärimmäisen köyhyyttä. Vaikka kehitys on ollut nopeaa, ero rikkaisiin maihin on pysynyt valtavana, arvioidaan Maailmanpankin tuoreessa raportissa.
Eeva Eronen
11.1.2008

Tekniset harppaukset ovat vähentäneet äärimmäisessä köyhyydessä asuvien ihmisten määrää 29 prosentista 18 prosenttiin vuosien 1990 ja 2004 välillä, arvioidaan Maailmanpankin tuoreessa raportissa.

"Teknologinen kehitys kasvoi kehitysmaissa 40:stä 60 prosenttiin nopeammin kuin rikkaissa maissa. Siitä huolimatta kehitysmailla on pitkä tie edessään. Teknologian taso, joka heillä on käytössään, on vain neljännes rikkaissa maissa käytettävästä", arvioi Maailmanpankin johtava ekonomisti ja "Global Economic Prospects 2008" -raportin pääkirjoittaja Andrew Burns.

Maailmanpankin oppeja

Maailmanpankki ohjastaa kehitysmaita ponnistelemaan tiukasti, jotta tekniikka leviäisi edelleen. Köyhät maat ovat nyt altistuneet ulkomaiselle teknologialle erittäin vahvasti ja niiden pitäisi panostaa myös kotimaiseen osaamiseen ja teknologian levittämiseen.

Ulkomailta tuodun tekniikan ja suorien investointien osuus kehitysmaiden bruttokansantuotteesta on kaksinkertaistunut sitten vuoden 1990. Nyt saavutettu kehitys on siis saavutettu mukautumalla ja omaksumalla jo olemassaolevia teknologioita.

Maailmanpankin kehitystä seuraavan ryhmän johtajan, Uri Dadushin mukaan kauppa- ja investointisuhteet rikkaisiin maihin ovat olleet oleellisia teknologisen kehityksen kannalta. Hän huomioi, että monet elintärkeistä suhteista ovat syntyneet siirtolaisten välityksellä.

"Jotta kehitys jatkuu, maiden täytyy vahvistaa koulutusta, hallintoa, perusinfrastruktuuria ja yhteyksiä siirtolaisryhmiin", hän arvioi.

Raportissa muistutetaankin myös siitä, ettei teknologia voi levitä, jos perusinfrastruktuuri, kuten tieverkko ja sähköt eivät toimi. Lisäksi hienoinkin teknologia on turhaa, mikäli ihmisiä ei kouluteta sen käyttämiseen.

Huippufirmoista maaseudulle?

Teknologia leviää nyt nopeammin kuin koskaan ennen: kun uuden tekniikan omaksumiseen lähes tulkoon kaikkissa maissa meni 1900-luvun alussa 50 vuotta, nyt siihen kuluu 16 vuotta.

Vauhdista huolimatta teknologia leviää edelleen hitaasti maiden sisällä, mikä hidastaa kokonaisvaltaisten hyötyjen saamista.

Esimerkiksi Brasilian, Intian ja Kiinan suurimmissa keskuksissa ja johtavissa firmoissa voidaan käyttää lähes maailman huipputekniikkaa. Suurin osa yrityksistä joutuu kuitenkin tyytymään vanhaan, mikä taas tietää kehnoa tuottavuutta. Kotitalouksien käyttöönkin tekniikka ehtii hitaammin: harvemmassa kuin joka kymmenennessä Intian maaseutualueiden kotitaloudessa käytettiin kännykkää vuonna 2007.

 

Lisää tietoa aiheesta