Uutinen

Raportti: Taantuma on hidastanut siirtolaisuutta

Muuttoliike työn perässä köyhistä maista rikkaisiin on talouskriisin myötä hidastunut, muttei pysähtynyt, todetaan BBC:n tilaamassa raportissa.
Jari Nousiainen
8.9.2009

Siirtolaisten työllisyyden heikentyessä teollisuusmaissa yhä harvempi lähtee kotimaastaan toimeentulon toivossa, mutta runsasta paluumuuttoa ei myöskään tapahdu, Migration Policy Instituten BBC:lle tuottamassa raportissa todetaan. Eniten siirtolaisten työllisyys on heikentynyt rakennus- ja palvelualoilla.

Muuttoliikkeen hidastuminen on ollut raportin mukaan hyvin epätasaista. Esimerkiksi Espanjaan ja Britanniaan saapuvien siirtolaisten määrä on laskenut jyrkästi. Intiasta lähtevien määrä on pudonnut kolmen vuoden takaiselle tasolle.

Filippiineiltä ulkomaille töihin lähtevien määrä on ollut toistaiseksi kasvussa. Maan hallitus on ryhtynyt aktiivisiin toimiin sekä kansalaistensa työllistämiseksi että irtisanottujen avustamiseksi. Neljännes koko maan työväestöstä on vuokratyöläisinä ympäri maailmaa.

Paluumuutto on ollut työttömyyden kasvusta huolimatta kuitenkin vähäistä. Syyksi epäillään sitä, että kotimaassa taloustilanne on vielä heikompi ja taloustilanteen parannuttua takaisin pääseminen voisi olla vaikeaa.

Aasialaiset lähettävät enemmän rahaa

Etenkin Euroopassa ja Yhdysvalloissa olevat Itä-Euroopasta ja Latinalaisesta Amerikasta kotoisin siirtolaiset ovat joutuneet vähentämään rahalähetyksiä kotimaihinsa, raportista selviää. Tutkimuksessa mainituista maista Turkkiin suuntautuneet lähetykset ovat vähentyneet eniten, 43 prosenttia.

Joihinkin, lähinnä Aasian maihin kuten Pakistaniin ja Bangladeshiin rahalähetykset Intiasta ja Lähi-idästä ovat jopa lisääntyneet selvästi.

Raportin mukaan siirtolaisten rahalähetysten merkitys köyhille on talouskriisin myötä jopa kasvanut, sillä hupenemisestaan huolimatta ne ovat olleet vakaampi tulonlähde kuin esimerkiksi ulkomaiset sijoitukset.

Kiinassa Venäjän verran siirtotyöläisiä

Kansainvälisen siirtotyöläisyyden lisäksi raportissa on perehdytty myös Kiinan sisäiseen muuttoliikkeeseen, lähinnä sen valtavan mittakaavan vuoksi: 140 miljoonaa kiinalaista on muuttanut maaseudulta kaupunkeihin töihin. Määrä on likimain sama kuin koko Venäjän väkiluku.

Raportin mukaan tänä vuonna kiinalaisen uuden vuoden jälkeen noin 20 prosenttia lomakaudeksi kotipaikkakunnilleen lähteneistä siirtotyöläisistä jätti palaamatta kaupunkiin.

Suurin osa maalle jääneistä jäi työttömäksi. Maaseudulle jääminen saattoi olla kuitenkin seurausta heikentyneestä työtilanteesta eikä varsinainen syy työttömyyteen, sillä kaupunkeihin palanneistakin noin viidennes jäi ilman työtä. Keväällä työttömyys Kiinassa siis lisääntyi yli 20 miljoonalla.

Kiinassa on yhteensä 225 miljoonaa "maalaistyöntekijää", joiden virallinen asuinpaikka on maaseudulla, mutta jotka ovat työskennelleet kotipaikkansa ulkopuolella vähintään puoli vuotta.

Lisää tietoa aiheesta