Uutinen

Raportti: Suuryritysten toiminta vaikeuttaa korruption kitkemistä

Monet suuryritykset eivät edelleenkään kunnioita lahjonnan kieltäviä lakeja toimiessaan kehitysmaissa, todetaan Transparency Internationalin tuoreessa raportissa.
Sanna Jäppinen
5.10.2006

Esimerkiksi Maailmanpankki on nostanut viime aikoina korruption kitkemisen keskeiseksi edellytykseksi kehitykselle ja köyhyyden vähentämiselle. Korruption vastaisen Transparency International -järjestön (TI) raportissa "2006 Bribe Payers Index" käy ilmi, että monien suuryritysten toiminta on pahassa ristiriidassa kauniiden tavoitteiden kanssa.

Raportissa tarkastellaan OECD-maiden yritysten alttiutta maksaa lahjuksia toimiessaan ulkomailla. TI:n mukaan yritysten harjoittama lahjonta on yleistä, erityisesti kehitysmaissa. TI kiinnittää huomiota myös siihen, että nousevien talousmahtien Intian ja Kiinan sekä Venäjän yritykset ovat pahimpien lahjojien joukossa.

"Lahjontaa harjoittavat yritykset horjuttavat aktiivisesti kehitysmaiden yrityksiä parantaa hallintoaan, ja samalla ne edistävät köyhyyden noidankehää", toteaa TI:n puheenjohtaja Huguette Labelle.

"On tekopyhää, että OECD-maiden yritykset jatkavat lahjontaa ympäri maailman samaan aikaan kun maiden hallitukset puhuvat lakien vahvistamisesta", lisää TI:n toiminnanjohtaja David Nussbaum.

TI antaa useita suosituksia tilanteen kohentamiseksi. Ensinnäkin OECD-maiden tulisi panostaa nykyistä enemmän ulkomailla tapahtuvaa lahjontaa koskevan sopimuksen toimeenpanoon ja valvontaan, ja Kiinan, Intian sekä Venäjän tulisi vapaaehtoisesti liittyä sopimukseen.

Kehitysmaiden pitäisi myös tarmokkaasti nostaa syytteitä lahjonnasta ulkomaisia yrityksiä vastaan, ja yritysten lähtömaiden olisi tarjottava kehitysmaille sekä lainopillista että rahallista tukea oikeudenkäynteihin, TI suosittaa.

Lisää tietoa aiheesta