Uutinen

Raportti: Ruoka-avun mallit uudelleenarvioitava

Oxfamin mukaan nälän poistamiseksi käytettyjä keinoja tulisi arvioida uudelleen, jotta Afrikkaan saataisiin luotua kestävä ruokaturva.
Janne Hukka
14.8.2006

Kansainvälisen kehitysyhteistyöjärjestö Oxfamin raportin mukaan nälänhädästä kärsiville alueille suunnatun avun tehokkuutta voisi parantaa huomattavasti ottamalla käyttöön uusia apumuotoja. Raportin laatijoiden mukaan kansainvälisen yhteisön tulisikin aloittaa kattava uudelleenarviointi avustusjärjestöjen ja hallitusten käyttämistä keinoista hätäapua tarvitsevilla alueilla.

"Causing Hunger, An Overview of the Food Crisis in Africa" -raportti muistuttaa välittömän avun olevan aina tehotonta, jos nälänhädän perimmäisiin syihin ei puututa.

Rapotin laatijoiden tekemän arvioinnin mukaan suoran ruoka-avun vieminen nälänhädästä kärsiville alueille voi olla tehotonta, hidasta ja liian kallista. Pelkästään ruoan laivaaminen Afrikkaan voi kestää jopa viisi kuukautta ja olla puolet kalliimpaa kuin paikallisen ruoan ostaminen.

Vaikka humanitääriseen apuun käytetty rahoitus onkin noussut viime vuosikymmenen aikana, ei hallitusten tuki usein auta Afrikan kestävän ruokaturvan kehittymistä.

"Vaikka ruoka-avulla onkin tärkeä rooli kriisitilanteissa ja se voi pelastaa monia henkiä, ei sitä kuitenkaan tule pitää ainoana mahdollisena ratkaisuna nälänhädän poistamiseen", Oxfamin raportissa kirjoitetaan. "Tämä on tärkeää muistaa etenkin tilanteissa, joissa köyhyys on suurimpana syynä nälänhätään."

Oxfam kritisoi länsimaita humanitäärisen avun liittämisestä poliittisiin tarkoitusperiin. Useille EU-maille ja eritoten Yhdysvalloille ruoka-apu toimii vain kanavana maataloussektoreiden ylituotannon hävittämiseen.

Tämän sijaan Oxfam suosittelee siirtymistä monipuolisempien ratkaisumallien käyttöön esimerkiksi rahansiirtojen, ruokalippujen tai ruokapalkan avulla.

Tulevaisuuteen varautuminen korostuu

Raportti painottaa humanitääristen kriisien ennaltaehkäisyä etenkin hiv/aids-epidemian ja ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien kasvaessa seuraavien vuosikymmenten aikana, IPS raportoi.

Esimerkiksi hiv/aids-epidemian takia viidesosa afrikkalaisesta maata viljelevästä työvoimasta tulee menehtymään viidentoista vuoden kuluessa.

Koska Afrikan maatalous on hyvin riippuvainen kausittaisista sateista, arvioitu jopa kahden asteen nousu Afrikan keskilämpötilassa vuoteen 2050 mennessä tulee aiheuttamaan vakavia seurauksia. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan ilmastonmuutoksen takia aliravittujen määrä voi lisääntyä jopa 65 miljoonalla tämän vuosisadan puolivälin jälkeen.

Raportti kehottaakin länsimaita panostamaan enemmän mantereen ruokaturvan rakenteelliseen ja maailmankaupan oikeudenmukaiseen kehittämiseen. Teollistuneiden valtioiden tulisi myös auttaa köyhiä valtioita varautumaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ongelmiin sekä vähentää muutosta nopeuttavia päästöjä.

Lisää tietoa aiheesta