Uutinen

Raportti: Naisten asema kehitysmaissa edistynyt heikosti

Köyhyyden vähentämisessä on edistytty muualla paitsi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, mutta esimerkiksi naisten asema on edelleen huonolla tolalla, todetaan Maailmanpankin vuosituhattavoitteita arvioivassa raportissa.
Sanna Jäppinen
15.5.2007

YK:n vuosituhattavoitteiden etenemistä seuraava Maailmanpankin raportti on tänä vuonna keskittynyt erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja haavoittuvimmassa asemassa olevien maiden tilanteeseen.

"2007 Global Monitoring Report: Confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States" -raportissa todetaan, että keskeisin kehitystavoitteista - äärimmäisen köyhyyden puolittaminen - on edennyt kaikkialla paitsi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Vuosina 1999-2004 köyhyydestä pääsi nousemaan kaikkiaan 135 miljoonaa ihmistä, ja alle dollarilla elävien ihmisten määrä väheni eniten Etelä-Aasiassa.

Eteläisessä Afrikassakin äärimmäisessä köyhyydessä elävien suhteellinen määrä on laskenut viisi prosenttiyksikköä 41 prosenttiin, mutta väestönkasvun takia köyhien absoluuttinen määrä pysyi 300 miljoonan tuntumassa.

Tytöt kouluun, mutta naiset vaiti

Moniin muihin kehitystavoitteisiin vaikuttava sukupuolten välinen tasa-arvo on raportin mukaan edennyt epätasaisesti. Esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntimahdollisuudet ovat lisääntyneet kuluneen vuosikymmenen aikana huomattavasti: 83 kehitysmaassa 106:sta on jo saavutettu sukupuolten kesken tasapaino perusopetuksessa.

Sen sijaan naisten osallistuminen taloudelliseen ja poliittiseen päätöksentekoon on edelleen parhaimmillaankin vaatimatonta. Avunantajien on jatkossa seurattava tiiviimmin tasa-arvon ja naisten oikeuksien toteutumista. Naisiin panostaminen on järkevää talouspolitiikkaa, raportissa painotetaan.

Raportissa esitellään uusia tasa-arvon mittareita. Kun esimerkiksi lapsikuolleisuutta tarkastellaan sukupuolen kannalta, selviää että Etelä-Aasiassa tytöt saavat huonompaa ravintoa ja huolenpitoa kuin pojat, IPS-uutistoimisto kirjoittaa.

Koulutustavoitteen suhteen raportissa muistutetaan, että vaikka peruskoulutus on yhä useamman ulottuvilla, ei opetuksen taso välttämättä ole kovin korkea. "Opettajat eivät ole riittävän hyvin koulutettuja tai he kärsivät motivaation puutteesta - tai he eivät edes ilmesty paikalle", muistutti yksi raportin kirjoittajista, Maailmanpankin ekonomisti Barbara Burns IPS:n mukaan.

Suurimmat haasteet kehitystavoitteiden saavuttamisessa on erityisen haavoittuvilla valtioilla, joiden hallinto ja instituutiot ovat huonossa kunnossa, usein konfliktien seurauksena. Näissä 35 maassa asuu noin yhdeksän prosenttia kehitysmaiden väestöstä, mutta yli neljännes kaikkein köyhimmistä.

Avunantajien on nyt mietittävä, kuinka huonoimmassa jamassa olevia maita voidaan tukea tehokkaammin, erityisesti silloin, kun todelliset kehityksen edellytykset ovat olemassa, Maailmanpankin raportissa todetaan.

Lisää tietoa aiheesta