Uutinen

Raportti: Monikansallisten yhtiöiden toiminnasta vaikea valittaa

OECD Watchin raportissa todetaan, että kansalaisjärjestöille annettu mahdollisuus tehdä kanteluita monikansallisten yhtiöiden toiminnasta on toteutettu huonosti.
Jari Nousiainen
25.9.2005

Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD uudisti monikansallisille yrityksille suunnatut ohjeensa vuonna 2000. Uusissa ohjeissa kansalaisjärjestöille tarjottiin mahdollisuus valittaa yhtiöiden toiminnasta.

OECD:n toimintaa tarkkaileva OECD Watch on tutkinut viiden vuoden aikana tehdyt kantelut. Lehdistötiedotteessaan OECD Watch kuvaa tutkimuksen tuloksia huolestuttaviksi. Yhtiöt eivät toimi OECD:n ohjeiden mukaisesti - ristiriidat yhtiöiden, paikallisten ihmisten ja järjestöjen välillä eivät ole vähentyneet. Ohjeilla ei ole todellista vaikutusvaltaa sanktioiden puutteen vuoksi.

Raportti paljastaa, että kansalaisjärjestöjen valitusten käsittelystä vastuussa olevat viranomaiset (National Contact Points, NCP), ovat tehneet enemmän yhtiöiden suojaamiseksi kuin valitusten käsittelemiseksi.

Kansalaisjärjestöt moittivat kantelumenettelyä epäoikeudenmukaiseksi. Ohjeiden rikkomisia ollaan ylipäänsä haluttomia tutkimaan, ja jos lausunto saadaan aikaiseksi, se on usein heikko ja vähämerkityksinen, kerrotaan raportissa.

OECD Watch esittää muun muassa, että ohjeisiin liitettäisiin sanktioita, NCP:t alistettaisiin parlamentaariseen valvontaan ja että kanteluiden tutkiminen annettaisiin riippumattomien tuomarien tai välitysmiesten tehtäväksi.

Lisää tietoa aiheesta