Uutinen

Raportti: Lukutaidottomuus hidastaa köyhyyden vähentämistä

Viidennes maailman aikuisista on lukutaidottomia, ja noin 100 miljoonaa lasta ei pääse osalliseksi edes perusopetuksesta, todetaan Unescon tuoreessa raportissa.
Sanna Jäppinen
11.11.2005

Lukutaito on jäänyt huomiotta niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin politiikassa. Lukutaidottomuus aiheuttaa satojen miljoonien aikuisten syrjäytymisen ja hidastaa peruskoulutuksen ulottamista kaikille sekä yleensäkin köyhyyden vähentämistä, todetaan Unescon Literacy for Life -raportissa.

Raportti on osa julkaisusarjaa, jossa seurataan vuonna 2000 Dakarin koulutusfoorumissa 164 maan kesken sovittuja tavoitteita.

Raportin mukaan 771 miljoonaa aikuista elää ilman minkäänlaista lukutaitoa. Vaikka ongelma on suurin kehitysmaissa, raportissa muistutetaan, että myös teollisuusmaissa on huomattavan paljon nuoria ja aikuisia, joiden lukutaito on puutteellinen.

Heikointa lukutaito on Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, Etelä- ja Länsi-Aasiassa sekä arabimaissa, joissa vain noin 60 prosenttia väestöstä osaa lukea ja kirjoittaa. Naisten tilanne on selvästi miehiä heikompi.

"Lukutaito juurruttaa kehityksen"

Lukutaidon edistämiseen vaaditaan toimia erityisesti kansallisella tasolla,  raportissa todetaan. Nykyään lukutaidon lisäämiseen käytetään kehitysmaissa usein tyypillisesti vain noin prosentti koko koulutusbudjetista.

Jos aikuisten lukutaitoa aiotaan kohentaa Dakarin tavoitteiden mukaisesti 50 prosentilla vuoteen 2015 mennessä, tarvittaisiin joka vuosi lisärahoitusta 2,5 miljardia dollaria, BBC uutisoi.

"Lukutaito on kuin lannoite, jota tarvitaan kehityksen ja demokratian juurruttamiseksi ja kasvamiseksi", toteaa David Archer kansainvälisestä GCE-koulutuskampanjasta BBC:n mukaan. "Lukutaito on jokaiseen menestykselliseen köyhyydenvähentämissuunnitelmaan kuuluva näkymätön aines. Nykyään siitä on ikävä kyllä tullut jo liiankin näkymätöntä."

Aikuisten lukutaidottomuuden ohella raportti kiinnittää huomion 100 miljoonaan lapseen, jotka eivät edelleenkään pääse osallisiksi perusopetuksesta.

Unescon mukaan YK:n vuosituhattavoitteisiin kuuluva päämäärä taata peruskoulutus kaikille vuoteen 2015 mennessä voidaan vielä saavuttaa, mutta sen arvioidaan vaativan kansainvälisen avun kaksinkertaistamista. Nykyään kaikesta virallisesta kehitysavusta vain noin 2,6 prosenttia suunnataan perusopetukseen.

Lisää tietoa aiheesta