Uutinen

Raportti: Latinalaisen Amerikan alkuperäisväestö ahdingossa

Latinalaisessa Amerikassa ei ole juurikaan onnistuttu parantamaan alkuperäisväestön asemaa, Maailmanpankin raportissa todetaan.
Sanna Jäppinen
2.3.2007

Vaikka Latinalaisen Amerikan maat ovat onnistuneet viime vuosina vähentämään merkittävästi köyhyyttä, ei alkuperäisväestön oloissa ole tapahtunut suurtakaan muutosta 1990-luvun alun jälkeen. Yli 80 prosenttia maanosan alkuperäisväestöstä elää köyhyydessä, Maailmanpankin "Economic Opportunities for Indigenous Peoples in Latin America" -raportissa.

Vaikka alkuperäisväestön koulutustaso ja työelämän taidot ovat lisääntyneet, ei tämä ole heijastunut tulotason tai elintason kohoamisena. Raportin mukaan keskeinen syy alkuperäisväestön kehnoon tilanteeseen on se, että he asuvat usein eristäytyneillä alueilla ja työskentelevät maataloussektorilla.

Kaupungeissa alkuperäisväestön edustajat saavat valtaväestöä epätodennäköisemmin virallista työtä, joka oikeuttaisi sosiaaliturvaan, kuten terveydenhuoltoon ja työttömyysturvaan.

Muita alkuperäisväestön asemaa heikentäviä tekijöitä ovat raportin mukaan epäoikeudenmukaiset maanomistusolot, lainojen nihkeä myöntäminen virallisten kanavien kautta sekä peruspalveluiden, kuten sähkön ja juoksevan veden, heikko taso.

Raportissa suositetaan maanosan valtioita keskittymään kahteen teemaan ongelman ratkomiseksi. Ensinnäkin olisi syytä panostaa usean sektorin yhteisiin kehitysohjelmiin, joilla kohennetaan paitsi infrastruktuuria myös mahdollisuuksia lainansaantiin, terveydenhuoltoa, maaoikeuksia, koulutusta ja ravintotilannetta. Esimerkkinä raportissa viitataan Meksikossa hyvin toimivaan "Oportunidades"-ohjelmaan.

Lisäksi alkuperäisväestön aseman parantaminen pitäisi selkeämmin linkittää muihin köyhyydenvähentämisen tavoitteisiin, erityisesti YK:n vuosituhattavoitteisiin.

Lisää tietoa aiheesta