Uutinen

Raportti: Köyhyys jarruttaa kasvua Latinalaisessa Amerikassa

Maailmanpankin uudessa raportissa kehotetaan Latinalaisen Amerikan valtioita täydentämään kaupan vapauttamista köyhyyttä vähentävillä ohjelmilla, jotta maat pystyisivät kilpailemaan Aasian talousmahtien kanssa.
Janne Hukka
21.2.2006

Maailmanpankin uuden raportin mukaan talouskasvu tulee nähdä ensisijaisena keinona köyhyyden vähentämiseksi. Köyhyys voi kuitenkin olla esteenä kasvun alkamiselle, sillä siitä kärsivien maiden asukkailla ei ole varaa ottaa luottoa tai vakuuttaa omaisuuttaan, mikä vuorostaan kasvattaisi taloutta.

Latinalaista Amerikkaa käsittelevässä raportissa todetaan, että irrottautuakseen noidankehästä valtioiden tulisi keskittää voimavarojaan köyhyyden vähentämiseksi, jotta talouskasvu lähtisi käyntiin. Maailmanpankin mukaan köyhyyden vastaiset hankkeet voivat tukea muita kasvua edistäviä toimenpiteitä ja auttaa Latinalaisen Amerikan valtioita kilpailemaan Aasian kasvavien maiden kanssa.

"Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Cycles" -raportin kirjoittajien mukaan köyhyyden väheneminen kymmenellä prosentilla lisää talouskasvua prosentilla, jos muut osatekijät säilyvät samana. Sen sijaan köyhyyden kasvaminen kymmenellä prosentilla hidastaa talouskasvua prosentilla ja vähentää talouskasvua kasvattavien investointien määrää.

Latinalainen Amerikka, jossa neljäsosa asukkaista elää alle kahdella dollarilla päivässä, ei ole houkutteleva sijoituskohde köyhyyden aiheuttamien lieveilmiöiden vuoksi. Esimerksiksi suuret tuloerot aiheuttavat yhteiskunnassa jännitteitä, ja infrastruktuuri on kehittymätöntä ja huonosti kunnossa pidettyä.

Koska kaupan vapauttamisella on lyhyellä tähtäimellä kielteisiä vaikutuksia köyhimmille asukkaille, raportti kehottaa maita panostamaan köyhimmille suunnattuihin hankkeisiin etenkin koulutuksen ja infrastruktuurin alalla.

Maiden tulisi myös vähentää jo nyt hyvin menestyvien sektoreiden tukemista, parantaa hankkeiden tehokkuutta ja luoda verojärjestelmiä, jotka houkuttelevat sijoituksia.

Lisää tietoa aiheesta