Uutinen

Raportti: Köyhimpien määrä laskenut alle miljardin

Äärimmäisessä köyhyydessä eli vuonna 2004 yli 260 miljoonaa ihmistä vähemmän kuin vuonna 1990, Maailmanpankin raportissa kerrotaan. Talouskasvu ja köyhyyden väheneminen eivät ole välttämättä kulkeneet käsi kädessä.
Sanna Jäppinen
16.4.2007

Vuonna 1990 maailmassa eli 1,25 miljardia ihmistä äärimmäisessä köyhyydessä eli alle dollarilla päivässä. Vuoteen 2004 mennessä köyhimpien määrä laski 18,4 prosentilla, eli alle dollarilla joutui elämään noin 985 miljoonaa ihmistä, kerrotaan Maailmanpankin "World Development Indicators 2007" -raportissa (WDI).

Vaikka äärimmäinen köyhyys on vähentynyt, muistutetaan raportissa, että lähes puolet kehitysmaiden väestöstä - noin 2,6 miljardia ihmistä - eli vuonna 2004 alle kahdella dollarilla päivässä.

WDI-raportin mukaan kaikkein köyhimpien määrä on vähentynyt kahden pääsyyn takia: siihen ovat vaikuttaneet vuodesta 2000 jatkunut korkea talouskasvu kehitysmaissa sekä erityisesti Kiinan huomattava edistyminen köyhyyden vähentämisessä.

Talouskasvu ei kuitenkaan välttämättä ole taannut köyhyyden vähenemistä, raportissa todetaan. Työmahdollisuuksien puute, rajalliset koulutusmahdollisuudet ja heikko terveydenhuolto ovat monilla alueilla estäneet köyhiä ihmisiä hyödyntämästä kasvavan talouden hedelmiä.

"Kasvu on olennaista köyhyyden vähentämisessä, mutta se on vain yksi tekijä", toteaa Maailmanpankin pääekonomisti François Bourguignon. "WDI menee talouskasvua ja köyhyyslukuja pidemmälle kysyessään, kuinka tulot jakautuvat, miten terveydenhuolto ja koulutus ovat parantuneet ja millainen on liiketoimintaympäristö. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat ihmisten elämänlaatuun."

Esimerkiksi Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vuonna 2004 äärimmäisessä köyhyydessä eli hieman alle 300 miljoonaa ihmistä, joka on suunnilleen sama määrä kuin vuonna 1990. Raportin mukaan edistystä on kuitenkin ollut se, että köyhien määrä ei ole lisääntynyt väestönkasvun tahdissa, kuten aiempana kahtena vuosikymmenenä.

WDI-raportti julkaistiin nyt 11. kerran, ja siihen on kerätty tietoa 76:sta maailman köyhimmästä maasta. Ensi kerran  arvioidaan indikaattoreilla myös kehitysmaiden hallitusten toimia.

"Toimintakykyiset hallitukset ja korkeatasoiset instituutiot edistävät kasvua, nostavat tulotasoa ja vähentävät köyhyyttä", ohjelmajohtaja Eric Swanson Maailmapankista toteaa.

Lisää tietoa aiheesta