Uutinen

Raportti: Kehitysmaissa huimaa talouskasvua, mutta paljon uhkakuvia

Globalisaatio näyttäisi vähentävän seuraavien vuosikymmenien aikana köyhyyttä huomattavasti, mutta suuria haasteita ovat muun muassa tulonjako ja ilmastonmuutos, todetaan "Global Economic Prospects" -raportissa.
Sanna Jäppinen
15.12.2006

Kehitysmailla tulee olemaan keskeinen rooli maailman talouskasvussa seuraavan 25 vuoden aikana, todetaan Maailmanpankin tuoreessa "Global Economic Prospects 2007: Managing the Next Wave of Globalisation" -raportissa.

Raportissa arvioidaan, että tänä vuonna kehitysmaiden talouskasvu nousee ennätysmäiseen seitsemään prosenttiin, ja seuraavinakin vuosina taso pysynee yli 6 prosentissa. Korkean tulotason maissa keskimääräisen kasvun arvioidaan olevan 2,6 prosenttia.

"Alle dollarilla elävien ihmisten määrä saattaa puolittua nykyisestä 1,1 miljardista 550 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Jotkut alueet, erityisesti Afrikka, ovat kuitenkin vaarassa jäädä jälkeen. Myös tulonjaon epäoikeudenmukaisuus saattaa kasvaa monissa maissa, ja samalla huoli maiden välisestä epätasa-arvosta lisääntyy ", Maailmanpankin pääekonomisti François Bourguignon totesi.

Raportissa painotetaan, että taloudellisen globalisaation myötä on lisättävä myös maiden rajat ylittävää päätöksentekoa. Suuria yhteisiä haasteita ovat muun muassa ilmastonmuutos, lintuinfluenssan kaltaisten tartuntatautien leviäminen sekä maailman kalavarojen hävitys.

Maailmanpankki vetoaa sekä kansallisiin että kansainvälisiin päättäjiin. Kansallisella tasolla olisi varmistettava, että talouskasvu hyödyttää myös köyhiä panostamalla esimerkiksi koulutukseen, infrastruktuuriin sekä työntekijöiden asemaan.

Kansainvälisellä tasolla kaivataan globaalin päätöksenteon ohella pankin mielestä enemmän ja laadukkaampaa kehitysyhteistyötä sekä kaupan esteiden madaltamista, esimerkiksi elvyttämällä jäähyllä olevat Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvottelut.

Lisää tietoa aiheesta