Uutinen

Raportti: Kehitysmaille lisää varoja ilmastonmuutoksen suitsimiseen

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston tutkijat sekä Gordon Brown kehottavat teollisuusmaita kantamaan vastuunsa kehitysmaiden hiilidioksidipäästöjen torjumisessa.
Janne Hukka
24.4.2006

Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kevätkokouksessa 22.-23. huhtikuuta julkaistun raportin mukaan maailman köyhimmät ihmiset tulevat kärsimään pahiten ilmastonmuutoksen seurauksista. "Clean Energy and Development: Towards an Investment Framework" -raportti kehottaakin teollisuusmaita lisäämään kehitysmaille suunnattua energiarahoitusta.

Tutkijoiden mukaan tällä hetkellä teollisuusmaat ja Venäjä ovat vastuussa 70 prosentista maailman hiilidioksidipäästöistä, New York Times kirjoittaa.

Raportin laatijoiden mukaan kuitenkin juuri kehitysmaat ovat hiilidioksidipäästöjen vastaisen kamppailun keskeisessä osassa, sillä seuraavan 25 vuoden aikana valtaosa energian kysynnän kasvusta tulee tapahtumaan köyhien valtioiden alueilla.

"Haasteena on auttaa niitä täyttämään tarpeensa ja samanaikaisesti minimoida tästä aiheutuvat ympäristöhaitat", tutkijat kirjoittavat raportissa.

Gordon Brown ajaa energiarahastoa

Raportti julkaistiin samanaikaisesti, kun Britannian valtiovarainministeri Gordon Brown esitti Maailmanpankille perustettavaksi 11 miljardin punnan (16 miljardin euron) ilmastonmuutosrahastoan parantamaan kehitysmaiden kykyä kamppailla hiilidioksidipäästöjä vastaan.

Rahaston päätarkoituksena olisi lisätä vaihtoehtoisten energialähteiden saatavuutta maailman köyhimmissä maissa, Reuters kirjoittaa.

"Teollisuusmaiden vastuulla on auttaa kehitysmaita turvaamaan energiatarpeensa kestävällä tavalla", Brown sanoi.

Brownin ministeriön virkamiesten mukaan rahasto pyrkisi kannustamaan erityisesti nopeasti kasvavien kansantalouksien, kuten Kiinan, Brasilian ja Intian hallituksia suosimaan kestäviä energiapoliittisia ratkaisuja päätöksissään.

Tämä on tärkeää, sillä ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa pitkän tähtäimen päätökset ovat keskeisessä osassa, ministeriöstä sanotaan. Kehittyvien kansantalouksien nyt valitsemilla energiantuotantomalleilla tulee olemaan seurauksia koko tulevalla vuosisadalla.

"Maailmanpankin tarkistettava politiikkaansa"

Kansainvälinen Maan ystävät on kriittinen suunnitelmia kohtaan, ja järjestö sanoo etenkin Maailmanpankin nykyisen politiikan ohjaavan maapalloa väärään suuntaan, kirjoittaa AllAfrica.

Maan ystävien mukaan Maailmanpankin linjana on tukea perinteisiä energiahankkeita, kuten ydinvoimaloita, patoja tai uudenlaisia vähäpäästöisiä hiilivoimaloita. Järjestön mielestä tämänkaltaisten energiantuotantomallien seuraukset  ovat erittäin haitallisia pienyhteisöille ja ympäristölle.

"Maailmanpankin tehtäväksi on annettu ihmisten nostaminen köyhyydestä", sanoo Catherine Pearce Maan ystävistä. "On yleisesti tiedossa, että tällaiset energiateknologiat eivät tule edistämään tämän päämäärän saavuttamista."

Lisää tietoa aiheesta