Uutinen

Raportti: Kehitysmaille ilmastorahaa ja heti

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kehitysmaissa tarvitaan päättäväistä toimintaa ja välittömästi lisää rahaa, toteaa tuore raportti.
Jari Nousiainen
15.5.2009

Ruotsin kehitysministerin Gunilla Carlssonin johtama kehitystä ja ilmastonmuutosta pohtinut kansainvälinen komissio luovutti loppuraporttinsa "Closing the Gaps" YK:n pääsihteerille Ban Ki-moonille 14. toukokuuta.

Raportti kehottaa kehitysavun antajamaita lisäämään köyhimpien ja haavoittuvimpien maiden rahoitusta välittömästi 1–2 miljardilla dollarilla. Lisärahaa tarvitaan heti, koska köyhimmissä maissa ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsitään jo.

Tilanne on niin kriittinen, että lisäraha on pantava liikkeelle viivytyksettä olemassaolevien kanavien kautta. Alkupanostuksen jälkeen on kuitenkin luotava järjestelmä, josta kehitysmaat saavat tarvitsemansa varat joustavasti ja ilman suuria kustannuksia.

Erityisesti raportissa korostetaan, että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan rahan täytyy tulla aiempien kehitysapulupausten lisäksi: 0,7 prosenttia bruttokansantulosta on myös saavutettava.

YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon pitää raporttia osuvana joulukuussa Kööpenhaminassa pidettäviä ilmastoneuvotteluja ajatellen, kirjoittaa kiinalainen People's Daily. Jolleivät rikkaat maat pidä kiinni lupauksestaan auttaa köyhiä sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kehitysmaat eivät lähde mukaan uuteen ilmastosopimukseen, komissio toteaa.

Päävastuu haavoittuvimpien ryhmien ja alueiden tunnistamisesta täytyy raportin mukaan olla paikallisilla toimijoilla. Varoitusten ja toimintaan kehottamisen lisäksi raportista löytyy esimerkkejä kehitysmaiden ihmisten kokemista ongelmista ja hankkeista heidän tukemisekseen.

Lisää tietoa aiheesta