Uutinen

Raportti: Kehitysmaihin ennätysinvestoinnit, vähän hyötyä köyhimmille maille

Kehitysmaihin tehtiin sijoituksia ennätysmäärä vuonna 2005, mutta pääomavirta kulkeutuu edelleen nihkeästi köyhimpiin maihin, todetaan Maailmanpankin raportissa. Samaan teemaan tartuttiin Maailman talousfoorumin kokoontuessa Etelä-Afrikassa.
Sanna Jäppinen
6.6.2006

Yksityistä pääomaa sijoitettiin kehitysmaihin vuonna 2005 ennätykselliset 491 miljardia dollaria (379 miljardia euroa), kerrotaan Maailmanpankin "Global Development Finance 2006" -raportissa.

Raportin mukaan kehitysmaiden keskimääräinen talouskasvu oli 6,4 prosenttia. Suurimpina vetureina ovat olleet Kiina 9,9 prosentin kasvulla ja Intia kahdeksalla prosentilla. Teollisuusmaissa kasvu oli huomattavasti alhaisempi eli 2,8 prosenttia.

"Monet maat hyötyvät kohentuvista globaaleista markkinoista ja suotuisista sijoitusolosuhteista, mutta samalla yhä tiivistyvä globaalin rahoituksen yhdentyminen tietää päättäjille sekä teollisuus- että kehitysmaissa vaikeita haasteita, jotta talouskasvu ja rahoituksen vakaus säilyvät jatkossakin", totesi Maailmanpankin pääekonomisti François Bourguignon.

Hyvin menestyneiden kehitysmaiden rinnalla useat köyhimmistä maista eivät edelleenkään juuri pääse nauttimaan yksityisistä investoinneista, raportissa todetaan. Esimerkiksi Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan sijoituksia saatiin vuonna 2005 vain 28,4 miljardin dollarin edestä, vaikka kasvua edellisvuoteen tulikin 37,2 prosenttia.

"Öljyn korkea hinta, nousevat korot ja inflaatiopaineet todennäköisesti hillitsevät talouskasvua useimmissa kehitysmaissa seuraavan kahden vuoden aikana, mutta silti kasvun odotetaan olevan suurempaa kuin vauraissa maissa", arvioi Maailmanpankissa globaaleja trendejä seuraavan ryhmän johtaja Hans Timmer.

Kehitysrahoituksen ennustetaan saavan lähivuosina uutta puhtia erityisesti kehitysmaiden välillä tapahtuvasta sijoitustoiminnasta, joka vielä muodostaa suhteellisen pienen osan koko investointipotista.

Afrikassa panostetaan nyt suotuisiin sijoitusoloihin

Kesäkuun alussa Etelä-Afrikan Kapkaupungissa kokoontuneessa Maailman talousfoorumissa keskusteltiin köyhyyden vähentämisen keinoista Afrikassa. Osanottajat - valtioiden ja yritysten johtajat - olivat yhtä mieltä siitä, että maanosan olisi katsottava yhä enemmän peiliin etsiessään ratkaisuja.

Afrikan maat eivät voi luottaa pelkästään kehitysapuun, mutta avun ansiosta monet köyhimmistä maista voivat luoda esimerkiksi kaupankäyntiin tarvittavan perusinfrastruktuurin, foorumissa todettiin.

"Tarvitsemme lisää pääomavirtoja ja meidän täytyy pystyä varmistamaan sijoituksille nykyistä korkeammat korot, jotta voimme tarttua köyhyyteen ja kehityksen puutteeseen", totesi Etelä-Afrikan presidentti Thabo Mbeki Business Dayn mukaan. Hän peräänkuulutti poliittisten ja taloudellisten järjestelmien kohentamista sekä liike-elämän esteiden poistamista ja alueellisen kaupankäynnin parantamista.

Talousfoorumin yhteydessä lanseerattiin Afrikan sijoitusolojen parantamiseksi perustettu rahasto (The Investment Climate Facility, ICF). Rahasto ei tähtää yksittäisten yritysten tukemiseen, vaan tavoitteena on rahoittaa hankkeita, joista on hyötyä liike-elämälle laajemminkin.

"Afrikan on saavutettava seitsemän prosentin kestävä talouskasvu, jos aiotaan saavuttaa vuosituhattavoitteisiin kirjattu päämäärä puolittaa alle dollarilla elävien määrä vuoteen 2015 mennessä. Sijoitusolojen parantaminen on keskeinen toimenpide, kun tähän pyritään", totesi rahaston puheenjohtaja ja Tansanian ex-presidentti Benjamin Mkapa Sunday Timesin mukaan.

Lisää tietoa aiheesta