Uutinen

Raportti: Kehitysmaat eivät ole lamalta turvassa

Yhdysvaltain asuntoluottokriisistä alkaneet talousvaikeudet voivat siirtyä teollisuusmaista kehitysmaihin, Unctad varoittaa. Se kehottaa köyhiä maita satsaamaan nyt tuotantonsa monipuolistamiseen vakaamman talouskasvun löytämiseksi
Eeva Eronen
5.9.2008

Kehitysmaiden taloudet kasvavat tänä vuonna kuuden prosentin sykkeellä eli huomattavasti vauhdikkaammin kuin teollisuusmaat, joiden talouskasvu on hiipunut jo 1,5 prosenttiin, arvioi YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi Unctad syyskuun 4. päivä julkaistussa raportissaan.

Kaupan ja kehityksen tilaa vuosittain luotaavan raportin mukaan maailmantalouden kehitys näyttää jatkossakin melko synkältä, ja kansainvälisillä rahoitus-, valuutta- ja hyödykemarkkinoilla vellova epävarmuus voi heikentää vahvasti kehitystä myös köyhissä maissa.

Kehitysmaiden talouskasvu nojaa kotimaisen kysynnän lisäksi tiukasti perushyödykkeisiin, joiden hinnat ovat olleet nousussa 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Unctadin mukaan hyödykkeiden tulevat hinnat määrittelevätkin vahvasti tulevaa kehitystä.

Järjestö painottaa, että hinnat eivät ole korkealla pelkän kovan kysynnän vuoksi vaan myös vahvan spekulaation takia. Nyt näyttää todennäköiseltä, että hinnat pysyvät kovina, mutta on myös mahdollista, että kelkka kääntyy, Unctad varoittaa.

Köyhien maiden ei siis auta lillua siinä uskossa, että kasvu jatkuu. Unctadin mukaan kehitysmaiden olisi nyt aika keskittyä vakauttamaan tulevaa talouskehitystään. Käytännössä järjestö suosittelee, että kehitysmaat sijoittaisivat uusiin tuotantomahdollisuuksiin, jotta niillä olisi enemmän ja pidemmälle jalostettuja myyntituotteita. Siten ne eivät olisi niin hyödykemarkkinoiden hintaheilahtelujen armoilla.

Kasvu ei vähennä köyhyyttä

Kehitysmaiden talouskasvun auvoisuutta heikentää myös se, etteivät kasvavat prosenttiluvut juurikaan tarkoita köyhyyden vähenemistä. Tämä johtuu siitä, että kasvu kertyy useimmissa maissa esimerkiksi öljystä ja kaivannaisista, joiden tuotannosta saadut rahat eivät tavoita köyhiä.

Voice of American haastattelema Unctadin pääsihteeri Supachai Panitchpakdi pitää esimerkkinä Saharan eteläpuolista Afrikkaa, jossa talouskasvu on kiihtynyt tänä vuonna entisestään, jopa seitsemään prosenttiin.

"Se on mahdollisesti yksi kovimmista kehityksistä, mitä alueella on koskaan nähty. Surullinen fakta kuitenkin on, että kasvu johtuu pääasiassa vientituotteista saatavista tuloista, pääasiassa öljystä", Supachai sanoo.

Lisää markkinasääntelyä

Meneillään olevat hyödykkeiden hullut päivät ovat Unctadin mielestä jälleen uusi todiste siitä, etteivät nykyiset markkinoiden sääntelymekanismit toimi.

Asiantuntijat vaativatkin, että globaaleille rahoitusmarkkinoille olisi kehitettävä tiukempaa sääntelyä, jotta spekulaatio ei vaikuttaisin niin paljon hintoihin ja sitä kautta globaaliin kehitykseen.

Lisää tietoa aiheesta