Uutinen

Raportti: Kansalaisyhteiskunnan rooli ja asema Suomessa vahvistunut

Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan rooli on laajentunut ja asema vahvistunut. Kansalaisyhteiskunta on keskeinen toimija valtion, kuntien ja yritysten rinnalla, todetaan Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan selvityksessä.
Sanna Jäppinen
13.2.2006

Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta luovutti 8. helmikuuta kulttuuriministeri Tanja Karpelalle 25 ehdotusta kansalaisyhteiskunnan toimivuuden kehittämiseksi. Toimikunnan mukaan keskeistä on kansalaistoiminnan yleishyödyllisen aseman tunnustaminen ja määrittely suhteessa elinkeinotoimintaan, kerrotaan opetusministeriön tiedotteessa.

Ehdotuksissa painotetaan myös kansalaistoiminnan toimintaedellytysten turvaamista muun muassa varmistamalla rahapeliyhtiöiden yksinoikeusaseman jatkuminen. Järjestöjen omaa varainhankintaa tulisi helpottaa esimerkiksi lahjoitusten ja jäsenmaksujen verovähennysoikeuksin, ja pienten yleishyödyllisten yhdistysten kirjanpitovelvollisuutta tulisi yksinkertaistaa ja vapauttaa ne viranomaismaksuista.

Toimikunta toteaa "Kohti aktiivista kansalaisuutta" -raportissaan, että kansalaisyhteiskunnan rooli on laajentunut ja asema vahvistunut: kansalaisyhteiskunta on keskeinen toimija valtion, kuntien ja yritysten rinnalla.

Aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi kasvaminen vaatii kuitenkin kansalaiskasvatuksen vahvistamista, ja erityistä huomiota pitäisi kiinnittää kansalaiskasvatuksen lisäämiseen ammatillisessa opetuksessa ja opettajien täydennyskoulutuksessa, toimikunta muistuttaa. Opiskelussa ja työelämässä tulisi myös parantaa kansalais- ja järjestötoiminnassa opitun aktiivisen toimimisen arvostusta.

Lisää tietoa aiheesta