Uutinen

Raportti: Jos tahtoa löytyy, korruption kitkeminen on mahdollista

Maailmanlaajuisesti hyvässä hallinnossa ja korruption kitkemisessä ei ole edistytty merkittävästi, mutta yksittäiset menestystarinat antavat toivoa paremmasta, todetaan Maailmanpankin raportissa.
Sanna Jäppinen
16.7.2007

Lahjontaan arvoidaan uppoavan vuosittain biljoona (1 000 000 000 000) dollaria, ja korruption taakka kaatuu kaikkein köyhimpien kannettavaksi, totesi Maailmanpankin globaalien ohjelmien johtaja Daniel Kaufmann esitellessään "Governance Matters, 2007: Worldwide Governance Indicators 1996-2006" -raporttia.

Raporttiin on koottu 221 maasta ja alueesta tietoa hallinnossa tehtyjen uudistusten kehitysvaikutuksista. Lähteinä on käytetty niin kyselytutkimuksia kuin julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisjärjestöjen keräämää materiaalia.

Vaikka raportin perusteella ei Kaufmannin mukaan voida vetää kovin ruusuisia johtopäätöksiä yleisestä hallinnon paranemisesta, voi rohkaisua saada esimerkiksi useiden Afrikan maiden lyhyessä ajassa saavuttamista editysaskelista.

"Tällaiset parannukset hallinnossa ovat erityisen merkittäviä avun tehokkuuden ja kestävän, pitkän aikavälin kehityksen kannalta", Kaufmann totesi.

Hyvinä esimerkkeinä raportissa nostetaan esille muun muassa Kenia, Niger, Sierra Leone, Liberia, Algeria, Angola, Libya ja Ruanda, joissa parannusta on saatu joko sananvapauden ja osallistumismahdollisuuksien, poliittisen vakauden tai virkavallan luotettavuuden suhteen. Tansania puolestaan saa kiitosta julkisen sektorin harjoittamasta korruption suitsimisesta ja eliitin toimiin puuttumisesta.

Raportin keskeinen johtopäätös onkin se, että jos hallitukset sitoutuvat muutoksiin, voi hallinnon kohentuminen tapahtua suhteellisen nopeasti. Huomiota kiinnitetään myös siihen, että kohentunut elintaso on pitkälti seurausta hallinnon paranemisesta - eikä päinvastoin.

Hallinnon pienikin parannus heijastuu pikaisesti esimerkiksi lapsikuolleisuuden vähenemisenä ja pidemmällä aikavälillä tulotason kohoamisena, raportin tekijät muistuttavat.

Lisää tietoa aiheesta