Uutinen

Raportti: Infrastruktuuri avaintekijä Afrikan kehityksessä

Afrikka on infrastruktuuriltaan jäljessä muita alueita: erityisesti maaseudulta puuttuvat kunnon tiet ja tietoliikenneyhteydet, samoin ontuu veden ja sähkön saanti.
Sanna Jäppinen
8.8.2005

Puutteet infrasruktuurissa vaikuttavat suoraan köyhyyteen – ne vaikeuttavat terveyspalvelujen ja koulutuksen ulottamista kaikkien saataville sekä hankaloittavat markkinoille pääsyä ja investointia, todetaan IFPRI-tutkimuslaitoksen raportissa Increasing Access to Infrastructure for Africa’s Rural Poor.

Infrastruktuurin kehittämisessä on epäonnistuttu, koska yhteistyö eri sektoreiden, avunantajien ja maiden välillä ei ole toiminut, todetaan kehitystutkimusta seuraavan id21-sivuston analyysissa.

Ei riitä, että rakennetaan koulu, jollei samalla varmisteta kulkuyhteyksiä, ja esimerkiksi sisämaassa sijaitsevien valtioiden kauppa on vahvasti sidoksissa naapurimaiden satamiin ja tieverkostoihin.

Viimeisimmät tilastotiedot Afrikan tilanteesta ja kehitysnäkymistä löytyvät Maailmanpankin viime viikolla julkaisemasta African Development Indicators 2005 -raportista.